Siyasi Ekoloji Nedir?


Nedir

Siyasi ekoloji, kapitalizmin çevreye doğrudan etkisinin çok rahat gözlemlenebildiği kalkınma projeleri ve küreselleşme kapsamında toplumların ve insan hakları savunucusu sivil toplum örgütleri ve kişilerin, su, toprak, tarım arazisi, temiz hava, biyolojik çeşitlilik ve kültürel miras gibi kaynaklar üzerindeki yerel hakları savunduğu toplumsal hareketleri inceler.

İnsan yaşamına yararı olacağı düşüncesiyle hayata geçirilen baraj, termik santral, taş-mermer ocakları, çarpık kentleşme, yol ve altyapı geliştirme projeleri gibi birçok faaliyet, kentsel ve kırsal çevredeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerine, hava ve su kalitesine, arkeolojik peyzaj ve kültürel mirasın korunurluğuna ve risk çeşitlenmesine doğrudan etkide bulunur.

Türkiye’deki arkeologlar da, başında bulundukları kazı ve araştırma projeleriyle, Türkiye’de hızla şiddetlenen kalkınma rüzgarına katışmış durumdadır. ‘Kurtarma kazısı’ ve ‘acil belgeleme’ anlayışı ile düşük sürede ve nitelikte yapılan araştırmaların yürütüldüğü günümüz Türkiye’sindeki bu siyasi ekoloji içinde, kültürel mirası belgeleme projeleri, etik, siyasi ve pratik anlamda arkeologların kendilerini nereye konumlandırdığı konusu üzerinde durulması elzemdir.

İnsanlığın ortak hafızası ve değerlerini ortaya koyan arkeoloji bilimi temsilcilerinin, toplumda farkındalık yaratmak adına mesleki etkinlikte bulunmaları da oldukça önemli bir husustur. Karşılaşılan zorluklara karşı, arkeologların nasıl bir yol izlemesi gerektiği ve bu siyasi ekoloji içinde topluma ne gibi bir destek sunabilecekleri gibi güncel sorular üzerine yoğunlaşılacak, bunun yanı sıra; arkeolojinin arkeolojisini yapmak için yenilikçi araştırmalar ile ilgili bildirilerin de sunulacağı toplântı, 6-7 Haziran 2016 tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesinde gerçekleştirilecek…


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir