izmir escort bayan

Sigmund Freud kimdir?


sigmund-freud-

Psikanalizin kurucusu Sigmund Freud; 1856’da, o dönemde Avusturya imparatorluğu, günümüzde ise Çekoslovakya topraklarında bulunan Freiberg kasabasında doğdu. Dört yaşındayken ailesi, hayatının neredeyse tamamını geçirdiği Viyana’ya taşındı. Freud sıra dışı bir öğrenciydi; 1881 yılında Viyana Üniversitesi’nden tıp diploması aldı. Ardından gelen on yıl içinde fizyoloji alanında araştırmalar yaptı, bir psikiyatri kliniğinin kadrosuna girdi, nöroloji üzerinde özel çalışmalar yaptı; Paris’te seçkin bir Fransız nöroğu olan Jean Charcot ile çalıştı ve aynı zamanda Viyanalı doktor Josef Breuer ile çalışmalarını yürüttü.

sigmund-freud-

Freud’un psikoloji ile ilgili görüşler yavaş yavaş gelişti. Yazılmasına Breuer’in de yardımcı olduğu ilk kitabı “Histeri üzerine çalışma” ancak 1895 yılında ortaya çıktı. Ardından gelen “Rüyaların Yorumu” adlı kitabı 1900’da yayınlandı ve en özgün ve önemli eserlerinden biri oldu. Bu kitap, önceleri pek fazla satmamasına rağmen, ününün yayılmasında büyük rol oynadı. Birleşik Devletlerde bir dizi konferans verdiği 1908 yılında Freud çoktan meşhur olmuştu. 1902’de Viyana’da bir psikoloji tartışmaları grubu oluşturdu. Bu grubun ilk üyelerinden biri Alfred Adler’di, birkaç yıl sonra da Carl Jung aralarına katıldı. Bu psikologların her ikisi de daha sonra kendi alanlarında dünya çapında ün kazanacaklardı.

Freud evli ve altı çocukluydu. Hayatının sonlarına doğru çene kanserine yakalandı ve 1923 yılından sonra iyileşmek için otuzdan fazla ameliyat geçirdi. Buna rağmen çalışmaya devam etti ve önemli yapıtlarından bazılarını bu dönemde üretti. 1938 yılında Naziler Avusturya’ya girdi ve Yahudi olan 82 yaşındaki Freud, Londra’ya kaçmaya mecbur kaldı, ertesi yılda burada ödü.

Freud’un kuramsal psikolojiye katkısı o kadar kapsamlıdır ki, kısaca özetlenmesi çok zordur. İnsan ve davranışlarında bilinçaltının muazzam önemine dikkat çekti. Bilinçaltı faaliyetlerinin rüyaların içeriğini nasıl etkilediği ve bu faaliyetlerinin dil sürçmeleri ve isim unutma gibi sık rastlanan olguların ve insanın kendi kendine kaza hatta hastalık yaratması gibi durumların sebebi olduğu gösterdi.

Freud psikanaiz tekniğini, akıl hastalarını tedavi etmek üzre bir yöntem olarak geliştirdi. İnsan kişiliğinin yapısı ile ilgili bir kuram ortaya attı. Endişe, savunma mekanizması, hadım edilme kompleksi, bastırma, yüceltme konularındaki kuramları geliştirmesi ya da herkesçe bilinir hale getirmesi sayabileceklerimizden sadece birkaçı. Eserleri kuramsal psikolojiye duyulan ilgiyi körükledi. Bazı fikirleri son derece aykırıydı hala da öyledir ve ortaya attığı günden beri ateşli tartışmalara neden oldular.

Freud’un belki de ne çok bastırılmış cinsel duyguların sinir hastalıkları, ya da nevrozlar, üzerinde etkileyici rol oynadığı düşüncesini öne sürmesiyle tanınmaktadır. Cinsel duygu ve isteklerin ergenlik çağında değil de ilk çocukluk başladığına da işaret eder.

Fikirleri üzerinde çelişki görüşlerin hala mevcut olmasına karşın, Freud’un insanlığın düşünce tarihi içinde yükselen bir kişilik olduğu konusunda da pek az şüphe vardır. Psikoloji hakkındaki görüşleri insan belleğini algılayışımızı tümden değiştirmiş ve getirdiği fikir ve terimlerin birçoğu günlük hayatımızda kullanılır olmuştur. Örneğin ilkel benlik, benlik, üst benlik, oidipus kompleksi ve ölme arzusu.

Eserleri

 • Zur Psychopat­hologie des Alltagslebens (Günlük Yaşa­mın Psikopatolojisi)
 • Die Traumdeutung (Düşlerin Yorumu)
 • Über Psychoanaly­se (Psikanaliz Üzerine Beş Ders)
 • Totem und Tabu (Totem ve Tabu)
 • Zur Einführung des Narzissmus (Narsisizmin İncelenmesine Giriş)
 • Unbehagen in der Kultur (Uygarlı­ğın Huzursuzluğu)
 • Jenseits des Lustprinzips Das Ich und das Es (Haz İlkesinin Ötesinde Ben ve İd)
 • Der Mann Moses und die monotheistische Religion (Musa ve Tektanrıcılık)
 • Cinsellik Kuramı Üzerine Üç Deneme, 1905
 • Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, Espiriler ve Bilinçdışı’yla İlişkisi, 1905
 • Psikanalizin Tarihçesi, 1914
 • Psikanalize Giriş Dersleri, 1917
 • Yaşamım ve Psikanaliz, 1925
 • Tutukluk, Semtom ve Korku, 1926
 • Bir Yanılsamanın Geleceği, 1927
 • Kültür İçindeki Huzursuzluk, 1930
 • Psikanaliz ve Uygulama,
 • Psikanaliz Üzerine,
 • Olgu öyküleri
 • Histeri ile Mücadele

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir