Sibernetik (Güdümbilim) Nedir?


Sibernetik
Sibernetik

Sibernetik (güdümbilim) nedir? Sibernetik neyi inceler, tarihçesi, nasıl ortaya çıktı, çalışma alanları, hakkında bilgi.

Güdüm bilimidir. Bilgiye dayanan bir sistemi incelemek ve mümkün olması halinde böyle bir sistem meydana getirebilmek amacıyla, bilgilerin iletilmesini, denetlenmesini ve karşılıklı ilişkilerini düzenleyen metotlar arasındaki ilişkileri inceleyen ilim dalıdır. İlk olarak Amerikalı Norbert Wiener tarafından kullanılmıştır.

Sibernetik, kelime anlamı olarak “isteğe bağlı eylemleri inceleyen bir ilim dalı” demektir. Ancak bu tarif, sibernetiğin kapsadığı inceleme alanının sadece bir kesimini belirtir, çünkü sibernetik “kesin ilimler” denilen ilimlere yepyeni bir araştırma alanı getirmiştir.

İlimlerin sınıflandırılmasında, sebep sonuç usulüne bağlı, yani belirli sebeplerin, belirli sonuçlar doğurduğu ilimlere “kesin ilimler” denilmektedir. Kesin ilimlerde, bir sistemi etkileyen faktörlerin niteliği bilinince, sistemin gelişimini de belirlemek mümkün olur. “İsteğe bağlı bir eylem” de ise durum bunun tersidir, gelişimin nasıl olması gerektiği önceden tasarlandığında, bu tasarının gerçekleşmesi için çaba harcanır. Kimi defa da, gelişim sadece tabii olayların etkisiyle meydana gelir, bu durumda gelişime yön verebilmek için, sebepleri tespit etmek gerekir. İşte sebeplerin bilinmesi, sibernetiğin konularından biridir.

Sibernetik çeşitli konulara uygulanan bir ilimdir. Bu alanlar şunlar olabilir: Bir canlı varlığın kendi nörofizyolojisine göre davranışı, toplulukların davranışı, hesap makinesi, bilgi verme makinesi gibi insan tarafından yapılmış sistemlerin kaideleri, otomatizasyon ya da kontrol sistemleri, füzelerin yönetilmesi, makinelerin yapımı sibernetiğin konusu içine girmez  fakat bunların kullanılışını düzenleyen daha iyi sonuçlar verebilmelerini sağlayan genel prensipleri sibernetik tespit eder. Bu manada ele alındığında sibernetik “enformasyon” denen toplanmış bilginin, teknik işlemden geçirilmesi ilmi olan “enformatik “ten daha geneldir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir