Kimdir

Şeyh Edebali kimdir?

Türk ahi şeyhi. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu sırasında önemli hizmetleri olmuştur. Karaman’da doğdu, Bilecik’te öldü. Şeyh Edebali’nin yaşamıyla ilgili bilgiler söylencelere dayanır. Osmanlı Devleti’nin kurucu Osman Gazi’nin kayınbabası olarak bilinir.
Şeyh Edebali
Öğrenimine Karaman’da başladı. Sonra Şam’a gitti. Orada Hadis, tefsir, fıkıh okuduktan sonra Anadolu’ya döndü. Osman Gazi Söğüt ve yöresinde bulunduğu sırada Edebali Eskişehir ile Söğüt arasında İtburnu’nda yaşıyordu.

Aşıkpaşazade’nin Tevarih-i Ali-i Osman’ında bildirdiğine göre: “Osman Gazi, Edebali’nin evine konuk olur. Bir gece düşünde şeyhin koyunlarının bir ay doğarak Osman Gazi‘nin göğsüne girer ve göbeğinden bir ağaç biçiminde çıkar. Dallarının gölgesiyle bütün dünyayı örter. Edebali bu düş yorumlayarak, Osman’ın soyunun dünyaya egemen olacağını söyledikten sonra kızı Malhun’u Osman’a verir. Bu evlilikten Orhan Bey doğar.”

Osman Gazi Bilecik’i aldıktan sonra buranın vergi gelirini Edebali’ya vermiştir. Düş yorumunda ünlü olan şeyhin 125 yıl yaşadığı söylenir. Eskişehir’de adına yapılmış bir makam türbesi vardır.

Edebalı ile ilgili bilgiler veren başka kaynak olan Oruç Bey Tarihi’nde ise, düşü görenin Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Bey, Edebali’nin kızının adının da Rabia olduğu belirtilir. Öte yandan Orhan Gazi’nin elde bulunan 1324 tarihli vakfiyesine göre de Malhun, Edabali’nin kızı olmayıp Ömer Bey adında birinin kızıdır.

Edebali, oğlu Şeyh Mammud, şeyhin öğrencisi ve damadı Dursun Fakih, Ahi Şemseddin, oğlu Ahi Hasan daha sonra yine Ahiler’den Cendereli Kara Halil, Osman Bey’in temelini attığı Osmanlı Beyliği’nin kurulmasında önemli hizmetler görmüştür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir