Şehzade Camii Hakkında Bilgi


sehzade-camii-

Kanuni Sultan Süleyman’ın sevdiği oğlu Şehzade Mehmet adına Mimar Sinan’a yaptırttığı bu cami; 1543 tarihinde yapılmaya başlanmış ve 1548 yılında sona ermiştir. Mimar Sinan’ın özene bezene yaptığı caminin dış avlusuna beş kapıdan, iç avlusuna da üç kapıdan girilir.

Başlıkları istalâktitli üç taraftan sekiz sütunun tuttuğu onar kubbeyi saran avlunun ortasında sekiz sütunlu bir şadırvan vardır. Son cemaat yerini örten beş kubbeli revak, dört yüksek sütun üzerinde olup kıble kapısı üstündeki mermer işçilik başlı başına bir eserdir. Üç kapılı olan bu cami büyüktür ve tek kubbelidir. Sekiz dılılı ve üst tarafları oluklu dört fil ayağına oturtulmuş olan bu kubbeyi dört taraftan büyük dört yarım kubbe eteklemiştir. Bu yarım kubbeler de daha küçük ikişer yarım kubbeye dayanmaktadır. Yalnız cümle kapısı üzerindeki kısımda küçük üç yarım kubbe vardır.

Caminin içinde ve sol tarafında sekiz sütun üstüne oturtulmuş bir hünkâr mahfili, sağ tarafta pembe sekiz mermer sütun üstünde müezzin mahfili vardır. Mihrap ve mimberi mermerdendir. Yanları kabartma şekillerle süslü ikişer şerefeli iki minaresi olan caminin sanat itibariyle kıymeti yüksek olup heyeti umumiyesinde cazip bir mimari ahenk göze çarpar.

Mabedin en dış avlusu etrafında imaret, taphane, medrese, muvakkithane, mektep vardır. Kıble tarafındaki mezarlıkta bulunan Şehzade Mehmed’in türbesi de o zamanın sanat bakımından kıymeti yüksek binaları arasındadır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir