Satrançta Fil Hangi Hareketleri Yapabilir?


Masa oyunları arasında bulunan satranç tahtası üzerinde iki ayrı ordu yer alır. Söz konusu orduların içinde belli figürler yer alır. Söz konusu figürler ise her biri farklı hamleler yapabilen ve ordusuna değişik katkılar sağlayan taşlar olarak tanımlanabilir. Filler de ilginç hareket tarzları ile dikkat çeken taşlar arasındadır.

Satranç tahtasının iki farklı kanadında bulunan iki farklı ordu, birbirinden ilginç hareket kabiliyetlerine sahip olan taşlar bulundurur. Bu ordularda 2’şer adet de fil vardır. Her ordunun bir siyah (koyu), bir de beyaz (açık) fili bulunur. Ancak söz konusu renkler fil figürlerinin değil, bu fillerin ait oldukları karelerindir. Bir fil, başlangıç konumunda siyah karede ise, tüm oyun boyunca siyah karelerde hareket edeceği için “siyah fil” olarak anılır. Aynı durum “beyaz fil” için de geçerlidir.

Filler gerek oyun açılışında gerekse oyun ortası ve oyun sonunda oldukça hareket kabiliyetleri ve hamleleri ile önemli görevlerde bulunurlar. Hareket kabiliyetleri incelendiğinde, fillerin çapraz şekilde ilerleyebildikleri görülür. Dört bir çapraza da gidebilen ancak ileri, geri, sağa ve sola gidemeyen filler bu nedenle başlangıçtaki karelerinin renklerinden ayrılamazlar.

Çapraz kareler üzerinde sınırsız bir hareket kabiliyeti bulunan fillerin uzun menzilli etkileri de oyun içinde görülebilir. Örneğin bir fil 1. yatayın köşesinden 8. yatayın diğer köşesini görebilir. Bu hat üzerindeki rakip taşları tehdit edebilir ve kendi taşlarını ise koruyabilir. Bu ve benzer sebeplerle fillerin savunma ve saldırılarda etkin şekilde kullanıldığı görülür.

Saldırı için mat konumunun hazırlanması ve önemli taşların tehdit edilmesi noktasında fillerden yararlanılır. Savunmada ise zayıf karelerin korunması ve hassas bölgelerin direncinin artırılması için filler tercih edilir.

Fillerin kenar kareler yerine orta ve merkez karelerde bulunması, hareket kabiliyetleri açısından büyük önem taşır. Bu şekilde dört bir yana da hakim olunabilir.

Fil hareketleri ile ilgili önemli noktalardan birisi ise rakip taşların dağılımı ile ilgilidir. Eğer rakip taşlar, filin manevra yapabileceği renkteki karelere egemen ise bu fil pasif olarak kalır. Tam tersi bir durum söz konusu ise, fil özgürce ve etkili şekilde kullanılabilir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir