Tarih

Safeviler devleti

Safeviler devleti (1502-1736)

  • Akkoyunları 1502 yılında yıkan Şah İsmail tarafından Tebriz merkezli kurulan bir Türk devletidir.
  • Şah İsmail’in Anadolu’da Şiiliği yaymaya çalışması, Yavuz’un İran Seferine çıkmasına ve Çaldıran Savaşı’nda Şah İsmai’i yenmesine neden olmuştur.
  • Kanuni döneminde Safevilerle yapılan savaşlardan sonra 1555 Amasya Anlaşmasıyla Safeviler; Irak, Doğu Anadolu ve Tebriz’in Osmanlı Devleti’ne ait olduğunu kabul etmişlerdir.
  • 17. yüzyılda yapılan savaşlardan sonra 1639’da yapılan Kasr-ı Şirin Anlaşması’yla yaklaşık olarak bugünkü Türkiye – İran sınırı çizildi.
  • 1736 yılında Safevi Hanedanı’nı deviren Nadir Şah, İran’da Avşarlar dönemini başlatmıştır.
  • Avşarları deviren Türk Kaçar Hanedan’ı 1925 yılına kadar İran’a hakim olmuştur.
  • Fars asıllı Pehlevi Hanedanı ise 1925 yılında bugünkü İran Devleti’ni kurmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir