Ruanda Soykırımı Hakkında Bilgiler


Sömürgeci ülkelerin insanları birbirine kırdırdığı orta Afrika topraklarında, kavimlerin güç gösterisi ve yitip giden milyonlarca insanın enkazı altında adı gibi kara kaderi ile Afrika.

Ruanda Soykırımı, 1994 yılının Nisan ve Temmuz ayları arasında gerçekleşti. 100 gün boyunca Ruanda’da bulunan çoğulcu etnik grup olan Hutu, sistematik olarak yaklaşık 800,000 Tutsi’yi ve bunlara destek veren Hutu’ları öldürdü.

Ruanda halkı topluca Banyarwanda olarak bilinir . Banyarwanda tarihsel, kültürel ve dilbilimsel olarak birbirine bağlı, fakat birbirinden ayrı tarihsel sosyo-politik rollere sahip üç etnik alt kümeden oluşuyor. Üç grup Tutsi, Hutu ve Twa’dır.

Ruanda’nın sosyal ve etnik olarak bölünmüş nüfusu derin tarihsel köklere sahip olmalarına rağmen özellikle Ruanda soykırımı ile uzun vadeli gerginliklerin oluşmasına neden oldu. Bu bölünmeler, Avrupa sömürgeciliği tarafından çeşitli şekillerde şiddetlendi.

Ruanda soykırımının resmi adı, Birleşmiş Milletler tarafından 2014 yılında kararlaştırılan “Tutsi’ye karşı soykırım” dır.

Ruanda, 1897’den 1916’ya kadar Almanya tarafından kısmen kolonileştirildi. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından, Birleşmiş Milletler tüzüğü, Belçika’yı 1961’e kadar Ruanda’nın sömürgeci gözetmeni statüsüne getirdi. Belçika’daki sömürgeciler, zaten toplumsal olarak yükselmiş Tutsi’yi yerel yönetimde ön plana çıkardı. Genellikle uzun süredir devam eden Ruandalı gümrük ve sosyal yapıları derinden değiştirdi.

Ruanda nüfusunun
%90’ı Hutu
%9’u Tutsi
%1’i Prigme idi.

Ruanda’daki üç tutsak grup (Tutsi, Hutu ve Twa) arasındaki farklar, büyük bir bilimsel tartışma konusudur. Erken dönem Avrupalı ​​antropologlar onları farklı ırklar olarak gördüler, ancak gelişen görüş, üç sosyal / etnik grup arasındaki ayrılığın kesinliğinin daha karmaşık olduğunu belirtmektedirler.

Politik olarak baskın Tutsi ile daha kalabalık olan Hutu arasındaki ilişkiler, tarihsel olarak , Avrupa feodalizmine benzer şekilde, “ubuhake” olarak bilinen bir sosyal politika tarafından şekillendirildi . Ubuhake, Tutsi’nin kendi adına çalışan ve savaşan Hutu insanları için sosyal hareketliliğin korunmasını sağlayacağı bir tür himaye sistemiydi. Ubuhake 1954’te yasa dışı ilan edildi, ancak derin etkilerini korudu.

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından, Hutu ideologları daha büyük Hutu kontrolü için kışkırtmaya başladılar ve Avrupa lehine Tutsi’nin sahip olduğu iktidarın sosyal ve ekonomik tekelleşmesi olarak adlandırdıkları şeyi kınadılar.

Avrupalı ​​sömürgeciler, Hutu ve Twa ırklarından daha hafif ve daha ince özelliklere sahip olan Tutsi’yi ağır bir şekilde tercih ettiler. Avrupalı ​​antropologlar gruplar arasındaki farklılıkları açıklamak ve Tutsi üstünlüğünü savunmak için ayrıntılı açıklamalar ve ırk teorileri inşa ettiler.

100 gün içinde Tutsi’ler ve bazı ılımlı Hutu’lardan oluşan yaklaşık 800,000 ila 1 milyon arası sivil kişi katledildi.

Ruanda güç dinamikleri, bir Hutu isyanının yüzlerce Tutsi’nin öldüğü ve binlerce kişinin ülkeden kaçmasına neden olduğu 1959’da şiddetli bir şekilde değişti. 1959’dan 1961’e kadar Hutu, Ruanda’nın 1962’deki Belçika yönetiminden bağımsızlığını ve Hutu çoğunluk hükümetinin kurulmasıyla sonuçlanan bir sosyal devrimi gerçekleştirdi.

1959-1961 yılları arasında devrimci dönemin şiddet ve çalkantısı, komşu ülkelere kaçan çok sayıda Tutsi mülteciyi yarattı. Bu mülteciler, Ruanda’da siyasal iktidarı yeniden ele geçirme, ırk ve etnik gerginlikleri zorlama ve 1994’teki şiddete sahne olma yollarını aramaya başladılar.

1988 yılında, yerinden edilmiş Tutsi, Ruanda Yurtsever Cephesi’ni (RPF) Rwandan mültecilerini ülkelerine geri gönderilmesi ve Hutu ile Tutsi arasındaki iktidarı paylaşma ve hükümeti reforme etmek amacıyla kurdu.

Etnik nefreti kutsayan ve soykırıma yol açan kıvılcım, Ruanda devlet başkanı Juvénal Habyarimana’nın öldürülmesiydi. 6 Nisan 1994’te Habyarimana’nın uçağı Kigali havaalanının yakınlarında vuruldu. Hem uçakta bulunan komşu Burundi’nin başkanı hem Habyarimana hem de Cyprien Ntaryamira (Burundi eski başkanı) öldürüldü.

Hutu yetkilileri, Habyarimana’nın uçağının Tutsi liderliğindeki RPF’deki düşüşünü suçlamakta gecikmedi. Pek çok Tutsi, Hutu aşırılık yanlılarının, başkanın uçağını, takip eden Tutsi katliamı için bir iddia olarak vurduğunu iddia etti. Habyarimana’nın ölümünden kimin sorumlu olduğu hala kesin olarak bilinmemektedir.

Hutu polisi ve  Interahamwe ya da milis grupları, Ruanda soykırımının olduğu aylar boyunca öldürmeye öncülük etti.Ancak, gerçek kanın büyük çoğunluğu Hutu köylüler tarafından dökülmüştür.

1994’e gelindiğinde, Ruanda’da Tutsi ve Hutu arasındaki etnik gerilimler, Başkan Habyarimana’nın suikastından önce bile, bir Ruanda dergisinin manşetinde “Bu arada, Tutsi’nin soyu tükenebileceğini” şeklinde yer aldı.

Fransız tarihçi ve Ruanda uzmanı Gérard Prunier, Tutsi halkını tamamen yok etme planının, belli bir uçtan uca Hutu elitleri tarafından 1992’de planlandığını öne sürüyor.

Soykırım şiddeti, Cumhurbaşkanı Habyarimana’nın ölümünden sonra aşırı hızlılıkla başladı. Uçağı saat 8.30’da vuruldu; Saat 9: 15’te, Hutu polisi barikatları zaten kurmuş ve Tutsi evlerini aramaya başlamıştı. Bu, suikast planı ve soykırımın sürdürülmesi için ortak bir menşe kanıtı olabilir.

BM barış gücü gidince artık katliamın şiddeti insan aklının hayal edemeyeceği yerlere geldi.

Habyarimana’nın öldürülmesinden sonraki ilk saatlerde, Hutu propagandacıları soykırımın amaçlarını söylemeye başladılar. Bir radyo yayıncısı bağırdı: “Mezarlar henüz tam dolu değil. Kim daha iyi çalışıp onları (mezarları) doldurmamıza yardım edecek.”

Şiddetin ilk kurbanlarından biri Ruanda Başbakanı Agathe Uwilingiyimana idi. Beligan muhafızları yakalandı, işkence gördü ve öldürüldü ve suikast sonucu öldürüldü.

Katliam sadece Tutsi etnik grubuna yönelik yapılmadı. Tutsi’lerin öldürülmesine karşı çıkan Hutu’lar da soykırımda hayatlarını kaybettiler.

Soykırımın failleri – ya da génocidaires – sadece katilleri başkalarına zarar vermekten alıkoymaya çalıştıkları için birçok rahip ve rahibeyi öldürdüler.

Hutu milisleri ve köylüleri, tecavüzü, şiddet ayları boyunca yüzbinlerce kadına tecavüz ederek, bir savaş ve sindirme taktiği olarak kullandılar. Birçok kadın tecavüze uğradı, silah ya da keskin sopalarla tecavüze uğradı ya da genital sakatlığa maruz kaldı.

Génocidaires (Soykırımcılar), cinayetlerin büyük çoğunluğunu, her Ruandalı hanede ortak bir araç olan palalarla işledi.

1990’dan 1994’e kadar, hem Ruanda’da hem de uluslararası toplumda Hutu ve Tutsi arasındaki barışı teşvik etmek için pek çok çaba sarf edildi. Her iki taraf da barış görüşmelerine katılırken, Hutu hükümetindeki aşırılık yanlıları Tutsilerin ve ılımlı Hutu’ların sistematik olarak öldürülmesini planlıyorlardı.

Soykırım şiddetinin olduğu aylarda, tahmini 150.000 ila 250.000 Ruandalı kadına tecavüz edildi.

Birçok Ruandalı kadın Hutu milis komutanlarıyla cinsel köleliğe veya “zorla evlendirmeye” zorlanmıştı.

Uluslararası toplum Ruanda soykırımını durdurmak için çok az şey yaptı. Belçika birliklerini çekti; Fransa, birçok Hutu’nun kaçışına yardım eden bir “güvenli bölge” kurmak için askerler gönderdi; ve Amerika Birleşik Devletleri etkin bir şey yapmadı.

Ruanda Soykırımı sırasında katliam oranı Nazi ölüm kamplarından beş kat daha yüksekti.

Şiddet, 1994 yılının Temmuz ayında, Tutsi askeri gücünün (RPF) Ruanda’nın başkentini ele geçirmesiyle durdu.

Soykırıma son veren Tutsi askeri gücü olan RPF, 2000 yılında Ruanda’nın cumhurbaşkanı olan Paul Kagame tarafından yönetildi.

2004 itibariyle Ruanda’da etnik köken hakkında konuşmak yasa dışıdır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

bsr recyclinghöfe