Pythagoras (Pisagor) Kimdir?


MÖ. 560 yılında Sisam adasında doğan Pythagoras, doğa filozoflarının etkisiyle bilim ve felsefeye yönelmiştir. MÖ. 6. yüzyıl boyunca Yunanistan’ın her yerinde hakim olan dini hareketlere katılmış ve kısa bir süre sonra dini vasıflara sahip bir bilim topluluğu kurmuştur.

Topluluğun amacı; bilgi üretmektir. Fakat ulaştıkları bilgileri topluluk üyeleri dışında kimseye söylememişlerdir. Bu sebepten dolayı bilgilerinin ne düzeyde olduğu bilinmemektedir. Evreni matematik yasalarının yönettiğini ifade etmişlerdir. İyonyalı filozoflar için evren nasıl maddesel nesnelerden meydana geldiyse, Pythagoras’çılar için evren sayılan temsil ediyordu. O halde; herşeyin temeli olarak kabul edilen toprak, su, hava ve ateş gibi fiziki nesnelerin yerine sayıları kabul etmişlerdir. Tüm doğal sayıların l’den elde edilebileceği gösterilmiş ve bu yüzden evren, l sayısı ile özdeşleştirilmiştir.

Evreni anlamada matematiksel sezginin tek başına yeterli olduğunu, bu yüzden gözlem ve deney yapmaya gerek olmadığını düşünmüşlerdir. Astronomi konusunda Babillilerden etkilendikleri sanılmaktadır. Babilliler gibi gök cisimlerinin ilahi olduklarını tasavvur etmişlerdir.

Babillilerin yanı sıra evrene ilişkin bilgilere, gözlem ve deney yapmaksızın sadece aritmetik ve geometriden elde ettikleri verilerle ulaşmışlardır. Yer merkezli evren sistemini benimsemişlerdir. Gök cisimlerinin Dünya’nın çevresinde yörüngelerini tamamlamak için geçen süre ile sayılar arasında bağlantıların olduğunu ifade etmişlerdir.

Gezegenlerin Dünya etrafındaki dolanım hızlarına dayanarak bir uzaklık sıralaması yapmışlardır. Bu sıralama; Dünya, Ay, Merkür, Venüs, Güneş, Mars, Jüpiter ve Satürn şeklindeydi. Gök cisimlerinin Dünya’nın etrafında dairesel yörüngelerde hareket ettiklerini ifade etmişlerdir.

Pythagoras’çılar küreyi mükemmel bir geometrik cisim olarak kabul etmeleri, ayrıca Güneş ve Ay’ın da küre biçiminde olmasından etkilenerek evrenin ve Dünya’nın küresel olduğu sonucuna varmışlardır. Dünya’nın küre şeklinde olduğu düşüncesi batıda ilk kez Pythagoras’çılar tarafından ortaya atılmıştır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir