Pi Sayısı Nedir?


Pi Sayısı

Bir dairenin çevre ölçüsünün çapına bölünmesi ile elde edilen gerçek dışı sayıya pi sayısı denir. Yunanca “çevre” anlamına gelen sözcükten esinlenilerek adı ve simgesi oluşmuştur. Pi sayısı Mısırlılar tarafından 3,16 Babiller 3,125 Eski Yunanlılar 3,162 olarak kabul etmiş ve kullanmışlardır. Günümüzde bu sayı 3,14 olarak belirlenmiştir. Pi sayısı Arşimet Sabiti olarak da bilinir. Pi sayısının virgülden sonraki değeri hiçbir tekrar olmadan sonsuz değere kadar gider. Bu da pi sayısının tam olarak hesaplanmasını imkansız kılmıştır.

Pi Sayısı

Pi sayısı devreden bir sayıdır. Son basamağı hala belli değildir. En son 2010 yılında 2 trilyon 700 milyar rakama kadar hesaplama yapılmıştır. Pi sayısı pek çok alan ve hesaplamada kullanılır. Fizik, matematik, mimari, mühendislik gibi pek çok dalda pi sayısından yararlanılarak hesaplamalar yapılır. Pi sayısı dünyaca özel bir güne sahiptir. 3. ay olan Martın 14’ü tüm dünyada Pi Günü olarak kutlanmaktadır. Ülkemizde de bu alanda kutlama, panel ve sempozyumlar düzenlenmektedir. Pi temalı pano ve afişler, pi görünümlü yiyecekler ve pi ile ilgili yarışmalar pi günü kutlamalarında yer almaktadır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir