Pergeli Apollonius kimdir?


Helenistik dönem astronomisinin en belirgin özelliği gözlem ile matematiksel yöntemin birleşmesidir. Eudoxus’dan beri süre gelen küreler teorisinin yetersizliği sonucunda İskenderiye’li astronomlar gök cisimlerinin özelliklede gezegenlerin değişiklik gösteren parlaklıkları ve hareketlerindeki periyodik değişimleri ortaya koydukları iki yöntemle açıklamaya çalışmışlardır. Bu yöntemlerden ilki “eksentrik” denilen, merkezini Dünya’nın oluşturmadığı fakat gene de gök -:isimlerinin Dünya’nın çevresinde döndüğü düşünülen çember veya küre şeklindeki sistemdi. İkinci yöntem ise, M.Ö. 246-221 yıllan arasında yaşamış olan Apollonios’un ortaya koyduğu modeldir.

Gençliğinde İskenderiye’ye gelmiş ve burada eğitim görmüştür. Dünya’yı evrenin merkezinde saymış ve aynı zamanda “görünüşü kurtaracak” bir matematiksel bir şema geliştirmiştir. Ortaya koymuş olduğu model “epicycle-deferent” diye adlandırılan bir çemberler sistemiydi. Deferent büyük daireyi, epicycle ise küçük daireyi temsil ediyordu. Oeferent’i gök cisimlerinin yörüngeleri olarak kabul ettiklerini söylemek yanlış olmaz.

Üeferent’in merkezi Dünya veya farklı bir nokta olabilirdi. Epicycle’ler deferentlerin üzerinde bulunmaktaydı. Gezegenlerin epicycle’ler üzerinde hareket ettiklerini düşünmüşler ve epicycle’larla gezegenlerin görünür hareketlerindeki geriye doğru gitmelerine açıklık getirmiştir. Epicycle sistemi matematiksel nitelikteydi. Sistem mekanik bir modeli içermiyordu


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

bsr recyclinghöfe