Oscar Becker kimdir?


Oscar Becker
Oscar Becker

Oscar Becker lman düşünür. Fenomenoloji akımının izleyicisi olarak Varoluşçuluk’a yeni bir yorum getirmiştir. Leipzig’de doğdu, Bonn’da öldü. Ortaöğrenimi doğduğu ilde, yükseköğrenimini Lcipzig ve Bonn üniversitelerinde bitirdi. Matematik ve felsefe okudu. Önce fenomenoloji, sonra varoluşçuluk öğretilerini inceledi. 1931 ‘de Bonn Üniversitesi’nde felsefe profesörü oldu. Husserl’in geliştirdiği fenomenolojiyi (görüngübilim) benimseyen Bccker, varoluşçu felsefeye bu akımın yöntemini uyguladı. Bu konudan yola çıkarak “matematik ontolojisi” denebilen bir kuram geliştirdi.

Becker Varoluşçuluk’un kurucularından Heidegger’in metafizik sorunların çözümünde kullandığı yöntemi matematiğe uyarlayarak matematiksel nesnenin zamanlı ve sonlu olduğu görüşünü savundu. Matematiğe dayalı bir bilim felsefesinin kurulması için çalıştı.

Scheler’den ayrı olarak duygusal girginliği evrenin temeli sayan Becker’in ontolojisi öznelcilik ile tinselcilik arasında yer alır. Ona göre varlık (ontos) belli bir alanda varolan değil, evrenin bütününde bulunandır. Bu nedenle tinsel olan da özdeksel olan gibi vardır. Ayrıca, tarihsel olmayanın alanında, bir para-existans’ın (yan-varlık) da bulunduğunu düşünmek gerekir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.