Müceddid ne demektir?


Müceddid; yenileyen, düzenleyen ve ıslah eden anlamlarına gelen bir kelimedir. Deformasyon yaşamış bir şeyi yeniden şekillendirme ve yeni bir biçime koyma anlamlarını ihtiva eden bir kavramdır. Cenab-ı Hak, merhametinin neticesi olarak her bir ümmet bozulmaya yüz tuttuğu zamanda bir muslih (düzeltici), bir müceddid (yenileyen), ya da bir nebi mehdi (doğruyu ileten) hükmünde mübarek zatlar göndermiştir. Fesadı izle edip milleti ıslah etmiştir, Efendimiz’in getirdiği dini muhafaza buyurmuştur.

Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır: “Şüphesiz ki Allah, her yüzyılın başında bu ümmete dini işlerini yenileyecek bir müceddid gönderecektir.”

Her peygamberin tebliği aslında tecdid hareketidir. Peygamberler; dinin aslında özünden uzaklaşan kimselerin elinden tutmuş, onları yeniden dinle buluşturmuş, onlara yeniden vahiy atmosferinde soluklanma imkanı tanımışlardır. Bozulmuş şeyleri eski haline irca etmişlerdir. Ancak Efendimiz’den sonra peygamber gelmeyecektir.

İslam alimleri; zikrettiğimiz hadis-i şerifin manasına dayanarak daha hicri birinci asır biter bitmez Ömere bin Abülaziz’i, ikinci asrın yarısını geçerken de İmam Şafii Hazretleri’ni mücedid görmüşlerdir. Ömer bin Abdülaziz dışında İslam alimlerinin ittifakla müceddid kabul ettikleri biri yoktur. Belki herkes kendi yaşadığı yer itibariyle ayrı bir müceddid göstermektedir. Onun için çeşitli devirlerde bir asır içinde pek çok müceddid gösterilmiştir. Mesela son asırda Mısır, müceddid olarak Hasan El-Benna’yı, Pakistan’da Mevdudi’yi tanımıştır.

Müceddidlik, peygamberlik gibi bir makam olmadığı için her meşreb kendi büyüğünü müceddid kabul ede gelmiştir. Belki bu kanaatlere hoşgörü ile bakmak gerekebilir.

 


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir