Motivasyonu Arttırmanın Etkili Yolları


Hedeflenen amaca ulaşmakta ve başarıyı sağlamakta motivasyon en temel unsurdur. Kişiye enerji veren ve işe yönlendiren motivasyon çoğu kez başlangıç aşamasında yüksek seviyelerde olmasına rağmen zaman içerisinde değişebilen bir özelliğe sahiptir. Sürekli aynı seviyelerde durmasa bile motivasyonu yüksek tutmak, kişinin çabalaması ve bazı tedbirleri alması ile mümkündür.

Görsel Oluşturma: Hedeflere ulaşabilmek açısından gerekli motivasyonu sağlamak için hedefi, temsili görseller ile desteklemek basit ve etkili bir yöntemdir.

Hedefleri Yazma: Hedef belirlemek kolay olmakla birlikte hedefe ulaşmak belli bir emeği ve süreci kapsar. Bu süre içerisinden kişinin motivasyonunu yüksek tutması açısından hedeflerini yazması ve sürekli bu yazdıklarını okuması bilinç altında hedeflerine yönelik olumlu bir etki yapar.

Gelişmeyi Ölçmek: Motivasyonu arttırmak açısından hedefe yönelik yapılan çalışmaları gün içerisinde değerlendirmek ve ilerlemeyi kaydetmek hedefe ulaşmak için sarf edilen çabanın ortaya konulması bakımından önemlidir.

Motivasyonu Sağlayıcı Telkin: Kişinin kendisiyle ilgili kısa ve olumlu yaklaşımları sunan iç konuşmalar ve bunları destekleyen sözler bilinçaltında motivasyonu güçlendirici etkiye sahiptir. Aynı şekilde kişiyi mutlu kılan, kendisine güç veren ve dikkatini toplayan bir müzik motivasyonun artmasını sağlar.

Küçük Molalar: Uzun süre hedefe yönelik çalışmalar enerji kaybına sebep olması bakımından motivasyonu da olumsuz etkiler. Bu gibi durumlarda küçük aralar ve dinlenmeler motivasyonun artmasında önemli bir unsurudur.

Başarı Hikayelerini Okumak: Kişinin önüne ket vurması ve karşılaşılabilecek olumsuzlukları göz önünde bulundurması önemlidir. Hedefine sağlıklı bir şekilde bağlanamadığı durumlarda başarı hikayelerini dinlemek ise kendisinde hedefe yönelik gücü bulmasında ve motive olmasında etkilidir.

Olumsuz Düşünenlerden Uzak Durmak: İnsanların çevresinde hedeflerine yönelik olarak olumsuz düşüncelere sahip kişiler motivasyonda olumsuz etkiye sebep olurlar. Böyle durumlarda hedefe ulaşmak için konuyla ilgili olarak bu kişilerle konuşma yapmaktan uzak durmak gerekir.

Destekleyici Güç Sağlamak: Olumsuz düşünenlerin aksine benzer hedeflere yönelik aynı amaçlara sahip kişiler ya da gruplarla iletişim halinde olmak, kişiyi hedefine ulaşılır göstermesi bakımından motivasyonunun artmasını sağlar.

Hedefe Yönelik Çalışmalar Ulaşmak: Hedefin ana fikrini destekleyici ve içeriği doğrultusunda bilgilendirici çalışmalara, yayınlara ulaşmak kişide amacına daha yakın ve içerisinde olduğuna dair duygusal bir etki yapar. Bu da motivasyonunu güçlendirir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir