Mors Alfabesi Nedir, Nasıl Yazılır, Mors Alfabesinin Tarihçesi


mors alfabesi

Mors Alfabesi Nedir, Nasıl Yazılır, Mors Alfabesinin Tarihçesi

Mors Alfabesi, telgrafın kullanıldığı zamanlarda mors alfabesi sayesinde iletişim kurulmuştur. Ortalama 160 yıllık bir icat olan mors alfabesi, günümüzde yerini cep telefonlarına bırakmış olsa da halen bazı gemilerde ve askeri alanda acil durum bilgileri için kullanılmaktadır.

Mors alfabesinde, kelimeler ve noktalama işaretlerinin yerine uzun ve kısa çizgi ve noktalar ile iletişim kurulur. Mors sinyalleri hem telgraf hem de radyo sinyalleri ile gönderilir. Bu yönüyle ulaşımı kolaylaştırmaktadır.

Mors Alfabesinin Tarihçesi

Mors alfabesi, 1835 yılında Samuel Morse tarafından oluşturulmuş ve 1837 yılında da kullanıma geçmiştir. Ancak bu alfabe kullanışsız olduğu gerekçesiyle Murray tarafından uluslararası bir mors alfabesi geliştirilmiştir. 1851 yılında Mors alfabesi sadeleştirilerek günümüzdeki şeklinin temelleri atılmış oldu. İlk hat, Maryland, Baltimore ve Washington arasında Amerika’da kurulmuştur. Mors alfabesiyle ilk mesaj 1844 yılında gönderilmiştir. Bu mesaj, İncil’den bir cümle içermektedir: ” Tanrı neyi yarattı?”

Morse’un bulduğu bu sistemin kullanımının zor olması sebebiyle Morse, Alfred Veil ile ortaklaşa çalışmaya başladı ve “Amerikan Mors Kodu” olarak isimlendirilen daha basit bir sistem oluşturuldu.

Başlangıçta anlaşılmakta zorlanılan bu alfabe insanlığa büyük yararlar sağlayan buluşlardan biri olmuştur. Alfabe tarihte yaygın olarak askeri alanda gizli haberleşme olarak kullanılmıştır. Zamanla bu şifrelerin çözülmesiyle günlük yaşamda da kullanılmaya başlamıştır.

1991 yılından 2000 yılına kadar ABD Amatör radyo lisansı alabilmek için Mors alfabesiyle dakikada 5 kelime göndermek zorunluydu. 2003 yılında ise Dünya Radyo İletişimcileri Konferansında bu zorunluluk kaldırılmıştır.

2004 yılında Uluslararası Telekominasyon Birliği (ITU) tarafından @ işareti Mors alfabesine eklenmiştir. İşaret, açılımı olan “At Commercial” kelimesinin baş harflerinden oluşan “AC” harfleriyle karşılanmaktadır.

 Mors Alfabesi Nasıl Çalışır?

Mors alfabesi uzun ve kısa sinyallerin bir sayıya denk gelmesiyle oluşmuştur. Her sayı bir harfe karşılık gelmektedir. Kullanımı başta pek kolay gelmese de temel sinyallerin anlamları öğrenildikten sonra herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilir.

Alfabe birbirinden farklı iki tür olan nokta ve çizgi sinyallerinden oluşur. Noktalara kısa ve ‘i’ sesi ile ‘t’ sesi olarak seslendirilen kısmına “ditler” denir. Çizgilerden oluşan kısma ise “dah” denilmektedir. Dahlar ditlere göre daha uzun ses çıkarırlar. Dit sesleri tek heceli ve kısadır. Dah sesleri ise dit sesine göre 3 kat kadar daha uzundur.

Mors alfabesinde telgraf memuru maniple ismi verilen bir kola kısa ya da uzun olarak basar. Telgrafın alındığı yerde bir kağıt şerit şeklinde döner ve karşısında da bir kalem bulunur. Böylece kola uzun basıldığında kağıdın üzerinde çizgi, kısa basıldığında da nokta oluşur. Mesajı okuyan memur da bu işaretleri kelimelerle ifade eder.

Mors alfabesi sesli olarak iletilmesinin yanında, radyo sinyallerinin açılıp kapatılmasıyla elektrik akımıyla, mekanik yollarla ya da görsel yollarla da iletişim sağlanabilmektedir.

Mors alfabesi ile haberleşme normal mesaj yazmaya göre daha hızlıdır.

Mors Alfabesinin Türleri

Alfabenin “Amerikan Mors Alfabesi” ve “Uluslararası Mors Alfabesi” olmak üzere iki türü vardır. Amerikan Mors Alfabesi, Demiryolu Morsu olarak da bilinir. Uzun ve kısa sinyallerle birlikte bazen boş aralar da kullanılır. İlk oluşturulduğunda yalnızca klak ve klik olmak üzere iki ses duyuluyordu. Tuşlara basıldığında klik, parmaklar tuşlardan çekilmesiyle de klak sesi çıkmaktaydı. Fakat bu sistemin kullanılması kolay değildi. Bu alfabe günümüzde ticari amaçlarla kullanılmamaktadır.

Uluslararası Mors Alfabesi, Friedrich Clemens Gerke tarafından 1848 yılında geliştirilmiştir. İlk kez Almanya’da Cuxhaven ile Hamburg arasında kullanılmıştır. 1865 yılında Paris Uluslararası Telgraf Konferansında kabul edilmiştir. Bugün halen aktif olarak kullanılmaktadır.

Mors alfabesini öğrenmek için

Öncelikle mors alfabesindeki tüm harfleri yüksek sesle tekrar ederek öğrenmeye çalışın. Bu sesleri sürekli tekrarladığınızda sesler zamanla tanıdık gelmeye başlayacaktır. Böylece sesin hangi harfi karşıladığını hemen anlayabilirsiniz. Alfabeyi öğrenirken çizgileri ve noktaları taşıdıkları anlamlara göre öğrenmeye çalışmak öğrenmeyi zorlaştıracaktır. Sesler aracılığıyla alfabenin öğrenilmesi kolaylık sağlayacaktır. Alfabenin ritmini yakalayıp tekrarlar yaparak alfabedeki kodları daha rahat ayırt edebilirsiniz. Öğrenmeyi kolaylaştırmanın yollarından biri de sürekli tekrarlar yapmaktır. Belli harflerle başlayan kelimeleri dit ve dah sesleri ile tekrarlamak ve basit heceleri oluşturmaya çalışmak öğrenmenizi kolaylaştıracaktır. Daha sonra kelime ve kelime gruplarının nokta ve çizgilerle nasıl karşılandıklarını öğrenmeye başlayın


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir