Moon Tarikatı Hakkında Bilgi


Moon Tarikatı

Sun Myung Moon tarafından kurulan bu örgüt, ABD’nin en nüfuzlu ve en güçlü kuruluşlarından biridir ve yüzmilyarlarca dolara hükmeder. Tarikat yüzlerce vakıf, şirket, üniversite, yayın evi, gazete ve dini kuruluşlara sahiptir. Hemen hemen her ülkede Türkiye de dahil şubesi vardır.

Moon, Kore’deki ilk yıllarında kirlenmiş(!) genç kadınlan bir Mesih olarak kutsayarak, temize çıkarmakla meşguldu ve bu yüzden ahlaksızlık suçlarıyla Kore hapishanelerinin birkaç kere misafiri olmuştu. Zamanla uyuşturucu işlerine giren ve kazandığı paralarla tarikatını yaygınlaştıran Moon, CIA’nın desteğiyle ABD’ye yerleşerek, dev bir holdinge dönüştü.

Moon, rüyasında gördüğü Hz. İsa’dan emir almış 

Ronald Reegan ve Baba Bush’un seçim kampanyalarına cömert bağışlar yaparak, Cumhuriyetçilerin gözdeleri arasına giren Moon, bu sayede hakkında açılan vergi kaçakçılığı, vizesiz ABD’ de bulunmak gibi suçlardan kolayca yakasını kurtardı ve ünlü The Washington Times gazetesinin önce gizli finansörü, sonra resmi sahibi oldu. Mustafa Yıldırım’ın “Sivil Örümceğin Ağında” adlı kitabında yazdığına göre; gazetenin zararı yıllık 50 milyon dolarmış ama Moon için hiç sorun değil, mühim olan gazetenin propoganda aracı olarak iyi iş görmesi.

Sun Myung Moon, Moon tarikatı kurucusu dini lider, iş adamı ve aktivist.

Moon’un kurduğu Birleştirme Kilisesi (Unification Church) veya tam adıyla ‘Dünya Barışı için Aile federasyonu ve Birliği’, Hz. İsa’nın Vaiz Yahya’nın babası Zekeriya ile Hz. Meryem’in birleşmesinden doğduğunu kabul eder ve Hristiyanların Bakire Meryem ya da Tanrı’nın Oğlu iddialarını reddeder.

1992’de basılan örgütün ‘The Victory of Love’ (Aşkın Zaferi) isimli kitabında; Birleştirme Kilisesi, İsa’nın Zekeriya’dan olan gayrimeşru çocuğu olduğunu yazıyor. Bu durumda Vaftizci Yahya ile İsa kardeştiler. Moon, Time dergisine verdiği bir demeçte takipçilerine şunu söylüyor: “Şeytanın egemenliğin den kurtulabilmek için yalan söylemeliyiz. Yalanı insanın iyiliği için söylüyorsanız; bu günah olmaz ama menfaatiniz için söylüyorsanız, bu günahtır. ” ( Kutsal Kitap’ta, On Kutsal Emir’ den dokuzuncusu yalan söylememektir.)

Moon’un ‘İlahi İlke’si herşeyden önce gelir ve takipçilerinin uyması gereken ve Moon tarafından yapılan bir sıralamada: 1. İlahi İlke, 2. Moon’un Konuşmaları 3. Eski ve Yeni Ahit (Kutsal Kitap) gelir. Görüldüğü gibi Eski Ahit ve İncil’ den önce Moon’un İlkesi ve konuşmaları gelmektedir ve sözde Mesih, Moon Hristiyanları kendi ilkesi altında birleşmeye çağırıyor ve Eski Ahit ve İncil’in artık eskisi kadar önemli olmadığını, onlarsız yaşanabileceğini ‘Today’s World’ isimli kitabında söylüyor.

Konuşmalarında ve kitaplarında artık Hristiyan Kilisesi’nin işinin bittiğini, Yeni Ahit’in bir hükmü kalmadığını, insanların İlahi İlke’ye ve İkinci Dönüşün Efendisine (Moon) inanmalarını, Birleştirme Kilisesi’ne katılmalarını öğütlüyor. Bütün insanların birleşmeleri ve efendisi olarak da Moon’u tanımaları, İlluminati gibi diğer gizli örgütlerin peşinde koştukları bir felsefe olan Yeni Dünya Düzeni ile örtüşüyor. Bu arada, Moon tarikatı azılı bir ‘Türkiye ve Türk’ düşmanıdırlar. Türklerden açıkça ‘Satan’s side (Şeytan Tarafı) olarak söz ederler.

Moon’un bir diğer ilginç iddiası da (Mesihliği dışında) Havva’nın  Lucifer (şeytan) ile cinsel iliş kiye girmesi ve ardından Adem’i kandırmasıyla Hristiyanların inandığı ‘İnsanlığın Düşüşü’nü sözde keşfetmesidir. (Moon’a göre , Havva şeytanla cinsel ilişkiye girmiş, Adem’de dahil olmak üzere; doğmuş ve doğacak bütün insanları kirletmiştir. Hristiyanlar, Havva’nın Adem’le cinsel ilişkiye girerek, ilk günahı işlediğini ve bu günahtan arınmak için Hristiyan inancına göre vaftiz edilmek gerektiğine inanırlar.)

Papazların yeni doğan bebekleri vaftiz ederek bu ilk günahtan arındırması gibi, Moon da bütün insanların kendi tarikatının Şarap Ayini’ne katılarak, kendilerini arındırmaları ve Moon’un huzurunda evlenerek insanlığın kurtuluşa ereceğini müjdelemektedir. Bu evlilik törenlerinde gelinle damat (Daha önce resmi olarak evli olmaları bir şeyi değiştirmez.) Moon tarafından kutsanır ve şarap içilir. Bu şarapla, yeni evlilerin kirli kanlan temizlenmiş olur! Bu nikahın maliyeti binlerce dolardır ama yeni evliler için dert değil; çünkü Adem ile Havva’nın kirlettiği kanları temizlenmiştir! Üstelik ‘True Parents’ (gerçek baba ve anne) Moon ve karısı doğuştan günahsızdır; hatta Isa bile ona ‘Efendi Moon’ diye hitap etmiş, önünde secde etmiştir! Musa ve İsa’nın başaramadığı görevini Tanrı tarafından gönderilen son Mesih Moon tamamlayacaktır!


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.