Memlükler devleti özellikleri


Memlükler devleti (1250 – 1517)

  • Eyyubiler merkez ordusunu Kafkasların kuzeyinde yaşayan Kıpçak Türklerinden küçük yaşlarda aldıkları gençlerden oluştururlardı.
  • Bu ordu saraya bağlı olduğu için Memlük veya Kölemen adıyla anılırdı. Bu ordudaki komutanların kurduğu devlete Memlükler (Kölemenler) adı verilmiştir.
  • Devleti kuran Aybek’ten sonra yerine geçen Kutuz Ayn-ı Calut Savaşında Moğolları yenerek, Mısır’ı istiladan kurtardı (1260).
  • Kutuz’un yerine geçen Sultan Baybars, Abbasi Halifeliğinin Mısır’da devam etmesini sağlamış ve Moğollara karşı yardım isteyen Türkiye Selçuklularının yardımına giderek Moğolları Elbistan Savaşında yenmiştir.
  • Ortadoğu’daki Haçlı kalıntılarını ortadan kaldıran Memlükler 15. yüzılda Osmanlılarla mücadeleye başladılar.
  • 16. yüzyılın başlarında Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim’in çıktığı Mısır Seferi sonucunda yıkılmışlardır.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

bsr recyclinghöfe