Maden devri ve özellikleri


Ateşin keşfinden sonra insanlar madeni işlemeyi öğrenerek araç – gereç, ev eşyası ve silahlar yapmışlardır. Bu insanlık tarihi için çok önemli bir gelişmedir. Sırasıyla yoğun olarak işlenen madenler bakır, tunç ve demirdir. Bu sıralamada madenlerin doğuda kolay bulunma ve işlenebilme özellikleri etkili olmuştur. Taş devrinden maden devrine geçiş dönemi olan Taş – Bakır (kalkolitik) Devri vardır ki bu dönemde taş aletlerin yanısıra bakır aletler de yapılmıştır. Yani insanlar alışkanlıklarını hemen terkedememişlerdir.

Maden devri kendi içerisinde Bakır, Tunç ve Demir Devri olmak üzere üçe ayrılır:

Bakır Devri

 • Bu dönemde altın, gümüş ve bakır madenleri bulunmuştur.
 • Doğada daha çok bulunduğu ve işlenmesi kolay olduğu için araç – gereç yapımında uygun olan bakır madeni kullanılmıştır. Bu yüzden döneme Bakır madeni adı verilmiştir.
 • Altın ve gümüş daha az bulunduğu ve işlemesi zor olduğu için takı ve süs eşyası yapımında kullanılmıştır.

Tunç Devri

 • Bakır ile kolay madeni karıştırarak Bakıra göre daha sert olan Tunç madeni kullanılmıştır.
 • Bu madenin dayanaklı olması tarım ve savaş alanında gelişmelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
 • İlk şehir devletleri ve ilk büyük devletler bu dönemde ortaya çıkmıştır. Sümer, Akad, Babil, Hitit, Mısır gibi.

Demir Devri

 • Demirin kullanılmaya başlanmasıyla alet, araç – gereç, eşya ve silahların dayanıklığı artmış ve medeniyetlerin gelişimi hız kazanmıştır.
 • Demirin yüksek derecedeki ısıda işlenmesi, sanayinin gelişmesine neden olmuştur.
 • Ticaret hızlanmış ve toplumların birbiriyle ilişkileri artmıştır.
 • Demir silahların üretilmesi, üstünlük mücadelelerinde kullanan taraf için avantaj olmuştur.
 • İmparatorluklar bu dönemde ortaya çıkmıştır.
 • Bu dönemde araç – gereçlerin üstüne damga mühürlerinin işlenmesi taşınabilir malzemelerde mülkiyet kavramının başladığını gösterir.
 • Yazının kullanılmasıyla sona ermiştir.

Yazının bulunması ile Tarih öncesi devirler sona ermiş ve tarihi devir başlamıştır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir