Leylek Nasıl Bir Kuştur?


Leylekgiller familyasından olan leylek, siyah ve uçuş tüyleri dışında tamamen beyaz olan uzun bacaklı bir kuş türüdür. Gagaları ve bacakları erişkin leyleklerde kırmızı, yavrularında ise siyahtır. Boyut olarak büyük bir kuş türü olan leylekler ortalama 100-115 cm uzunluğundadır. Kanatları oldukça geniş olan leylekler yaklaşık olarak 155-125 cm genişliğinde kanatlara sahiptir. Bu kanatlar sayesinde uzun mesafelere göç edebilirler. Leylekler çoğunlukla tropikal Afrika’dan Güney Afrika’ya ve Hindistan’a kadar olan uzun mesafelere göç ederler ve bu bölgelerde kışı geçirirler.

Etçil olan bu kuşlar böcek, balık, amfibi, sürüngen, küçük kuş ve küçük memelilerle beslenirler. Tercih ettikleri beslenme alanları genellikle otlaklar, tarlalar, sığ ve sulak alanlardır. Uzun otlardan ve çalılıklardan ise kaçınırlar. Ormanlık alanları sevmezler.

Leylekler sulak ve suyun olduğu otlak alanlarda ürerler. Dişi leylekler yılda bir defa, dört adet yumurtlar. Yaklaşık olarak bir ay içinde tüm yavrular farklı anlarda yumurtadan çıkar. Erkek ve dişi leylekler daha sonra beraber kuluçkaya yatarak yavrularını beslerler. Ortalama 55-65 gün ebeveynleriyle yaşadıktan sonra yavrular yuvalarından ayrılır. Genellikle Ağustos ve Eylül aylarında ürerler. Serin ve yağmurlu havalar yavru ölümlerini arttırdığı için hava sıcaklığı üremeleri için oldukça önemlidir.

Çoğunlukla Avrupa kıtasında yaşayan leyleklerin dünyadaki toplamının %25’i Polonya’da yaşar. Ayrıca Asya kıtasının batısında da yoğun olarak görülürler. Leylekler sürüler halinde yaşayan kuşlardır. Bazı bölgelerde koloni şeklinde yuvalar yaparak bu şekilde yaşarlar. Leylekler genellikle yüksel binaların uygun noktalarına yuva yapar. Yaşlı leylekler genellikle her göç sonrası aynı yuvayı kullanır.

Ortaçağ boyunca ormanlık alanların azalması leyleklerin yararına olmuştur ancak sanayileşme ile birlikte Avrupa’nın birçok bölgesinde leylek popülasyonu iyice azalmış, hatta bazı bölgelerde leylekler tamamen yok olmuştur. Bu yüzden leylekler Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından asgari endişe altında bulunan türler sınıflandırmasına alınmıştır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir