izmir escort bayan

Kraliçe Nefertiti kimdir?


Heykeltıraşlıkta dünyanın en eski ve aşılamayan değerdeki şaheseri Kraliçe Nefertiti‘nin büstüdür. M.Ö. 1350 yıllarında yaşayan Firavun Amenofis IV Akhenaton’un karısı olan Nefertiti güzeldi, akıllıydı, bilgiliydi. Azimli ve gururluydu. O kocasını, kocası da onu çok seviyordu. Fakat kraliçe mutlu değildi, gizli bir elem vardı…

Nefertiti’nin işte bütün bu özellikleri, bu nitelikleri, pembe granitten yapılan büstüne yansıtılmıştır. Bu büstü yapan meçhul heykeltıraş, kraliçenin iç duygularını, gizli elemlerini, en yalın realizmden sapmadan taşa yansıtabilmiştir.

Rönesans devrinde taklid edildi ama…

Nefertiti’nin yaşadığı devirden 3000 yıl kadar sonra, Rönesans çağında modelinin iç duygusunu eserinde en iyi yansıtan sanatkar Leonardo da Vinci olmuştur. Ama Vinci u ustalığı heykeltıraşlıkta değil, resim sanatında gösterebilmiştir. O’nun Mona Lisa adlı tablosunda, bu kadının gizli elemi, mahzun ve esrarengiz tebessümünde görülmekte, okunmaktadır.

Fakat Nefertiti’nin büsbütün çok daha etkileyici ve derin anlam vardır.

Güzel Nefertiti niçin mutlu değildi?

Nefertiti‘nin büstü, bu kraliçenin adı verilen ama aslında heykeltıraşın hayalindeki bir kadına ait değildir. Nefertiti’ye ait başka büstler, özellikle halen Berlin Müzesinde bulunan çok renkli bir büst, onun gerçekten bu eserde yansıtıldığı gibi olduğunu gösteriyor; Aynı manalı bakış, inatçı, bir ağız, temiz bir yüz, zarif bir boyun, elemli tebessüm…

Bu zeki ve bilgili kadının hayatı bugün çok iyi bilinmektedir. Nefertiti bir subay kızıydı. Yani hanedana mensup bir soylu değildi. Kocası ile yeni Aton dinin yaygınlaştırmaya çalışmıştı. Ama öteki ilahlara tapan rahipler, onun bu sapkınlıktan dolayı ceza göreceğini söylediler. Kraliçenin düştüğü üzücü durumu da bu cezanın gerçekleşmesi gibi gördüler.

Kraliçenin düştüğü, üzücü durum,mutsuzluğunun gerçek sebebi, 6 kız çocuk dünyaya getirdiği halde, tahtın varisi olacak bir erkek çocuk doğuramamış olmasıydı.

İlahların cezası

Nefertiti

Nefertiti konusunda o zamana ait kaynaklar şu iki görüşe yer veriyor.

  • Kraliçenin firavun kocası, birçok tanrı yerine yek tanrı Aton’u (Güneş Tanrısı) koyduğu için, ilahlar onu cezalandırdı ve tahtına varis vermedi.
  • Firavun Amenofi IV, çok sevdiği karısı Nefertiti’ye erkek çocuk doğurtmadıkları için putların hepsini yıktı, parçaladı ve onların yerine Aton kültürünü getirdi.

Bu iddialar efsaneye karışıyor. Fakat gerçek şudur ki, bugün Nefertiti’nin büstü, hem güzellik örneği ve simgesi, hem de aşılamayan bir heykeltıraşlık harikasıdır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir