izmir escort bayan

Köroğlu Kimdir? Köroğlu Nerelidir?


koroglu-kimdir

16. yüzyıl’da Bolu – Gerede’ye bağlı Dörtdivan kasabasında doğduğu belirtiliyor. Asıl adı Ruşen Ali olup, Köroğlu adı ile ünlenmiştir. Seyis Yusuf’un oğludur. Sultan III. Murat zamanında (1574- 95) Osmanlı ordusuyla İran savaşlarına katılır. (1578-1584. Hak ve Adaleti gözetir. Kötülüğün amansız düşmanıdır. Kılıç ve kalkan kadar saz ve sözün de ustasıdır. Kahramanlık türküleri söyleyen Köroğlu, halk şairlerinin mertlik ve yiğitlik sembolü haline gelmiştir.

Köroğlu, halkın gözünde mert bir insan, çetin bir bahadırdır. İyilik sever, zavallılara dokunmaz, halka zulmeden derebeylere aman vermez, sevimli bir kahramandır. Halk hikayeleri (Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin gibi) arasında Köroğlu başta gelir. Denebilir ki, halk, Köro2’lu’nu bir hikaye değil, hakiki, tarihi bir kahraman olarak kabul eder, canlı bir hatıra gibi benimseyerek varlığının her safhasında yaşatır. O kadar ki, yakın zamanların şairlerinden biri, son nefesinde, oğluna “Oğul, üstüme bir Köroğlu oku da öyle öleyim” demiş ve yorganı başına çekmiştir. Zaten saz şairleri Köroğlu’nu mesleğin Piri sayarlar.

Toplantılarında, fasıllarının başında bir Köroğlu türküsü söylerler. Köroğlu,aynı zamanda  halk türkülerinde bir beste ismidir. Ayrıca yiğitçe hareketlerle oynanan bir halk oyununun da adıdır. Görülüyor ki, halk eğlenirken, yaşarken ve ölürken Köroğlu’nu yanından ayırmıyor. Bunun tek sebebi, halkımızın ruhundaki kahramanlık asaletidir. Cenge giderken, savaşırken Köroğlu’nu söyler, onu oynardı. Zamanla Köroğlu’nun Beylerinin etrafında meydana gelen hikayeler, onu daha çok yaşatmak isteğinden doğmuştur. Bugün hala Doğu illerimizde “Köroğlu geleneği” yaşamaktadır.

Köroğlu şiiri

Yürü bire kahbe felek
Sende arzmanım kalmadı(1)
Sineme sarıldı melek
Tende arzmanım kalmadı

Meclisler kurdum oturdum
Çokı düşman ele getirdim
Hezaran kalkan götürdüm(2)
Kolda arzmanım kalmadı

Yarin bahçesine girdim
Konca gülleini derdim
Bülbülün figanın gördüm
Gülde arzmanım kalmadı

Kırmızı kanadır kasdım
Hem düşmanım var hem dostum
H aram’oldum yollar kestim(3)
Belde arzmanım kalmadı

(1) Arzman: heves, istek.
(2) Hezaran: bin, çok, sayısız.
(3) Haram’oldum: harami oldum: yol kesen, eşkıya oldum.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir