Kırım savaşının nedenleri ve sonuçları


Kırım savaşı (1853-1856)

Kırım savaşının temel nedeni, Osmanlı Devleti’nin giderek zayıflamasından dolayı, Orta Doğu’da ortaya çıkan siyasi ve ekonomik boşluğun doldurulması konusunda, Rusya ve İngiltere’nin çatışmasıdır.

Kırım savaşının nedenleri

 • Rus Çar’ı 1. Nikola’nın 1851’de İngiliz elçisine sunduğu Osmanlı topraklarını paylaşalım teklifinin reddedilmesi üzerine Rusya’nın tek başına amaçlarına ulaşmak için harekete geçmesi.
 • Bu doğrultuda Rusya’nın İstanbul’a gönderdiği Prens Mençikof’un Osmanlı Devleti’nden Ortodokslar ve Boğazlarla ilgili kabul edilmeyecek isteklerde bulunması.
 • Bu durum karşısında İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı Devleti’ni desteklemesidir.
 • Rusya’nın Boğazlar ve İstanbul’a yerleşmek, Bal­kanlarda kendisine bağlı devletler kurmak isteme­si
 • Savaşın başlaması ve avrupalı devletlerin savaşa girmeleri
 • Mençikof’un isteklerinin reddi üzerine Rusya, Osmanlı Devleti’ne savaş açtı.
 • Sinop baskını (1853) sonucu Osmanlı Donanması Ruslar tarafından yakılınca Boğazların Rus tehditi altına girmesi nedeniyle İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti’nin yanında savaşa girdiler. Bu sırada Ruslar, Eflak-Boğdan’ı boşaltınc Osmanlı Devleti ile anlaşan Avusturya burayı işgal etti. Bu durum Balkanlar’da savaşın sona ermesini sağladı. Müttefikler, savaşı sona erdirmek ve Rusya’nın Kırım’daki kuvvetlerini ve tersanesini tahrip etmek amacıyla Kırım’a asker çıkardılar.
 • Mençikof ve Çar 1. Nikola’nın ölümünden sonra yeni Çar barış istedi (1856)

Kırım Savaşı’nın Sonuçları

 • Müttefikler kazandı.
 • Osmanlı Devleti, savaşta olduğu gibi barış görüşme­lerinde de İngiltere ve Fransa’nın desteğini alabilmek için azınlıklara çok geniş haklar getiren Islahat Fermanı’nı ilan etti.
 • Paris Antlaşması imzalandı.
 • Kırım Savaşı esnasında Osmanlı Devleti ilk defa İngiltere’den dış borç aldı.

Paris antlaşması (1856)
Osmanlı Devleti, Rusya, İngiltere, Fransa, Piyemonte, Avusturya ve Prusya’nın katılımıyla Paris’te barış konferansı toplandı.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

bsr recyclinghöfe