Kayıp kıta, MU


Pasifik Okyanusunda yer alan Mu’nun binlerce yıl öncesine dayanan mitolojisi vardır. Mitolojiye göre Mu, üzerinde 64 milyon insanla birlikte esrarengiz bir şekilde sulara gömülmüştür. Mu’nun yeryüzünde insanın ilk ortaya çıktığı kıta olduğu söylenmektedir. Üç kara parçasından oluşan Mu’nun günümüzde Polinezya, Mikronezya ve Melanezya takım adalarınının olduğu yerde olduğu sanılmakta ve bu takımadaların da Mu kıtasından arta kalan adalar olduğu sanılmaktadır.

Efsanevi adanın üzerinde dört ayrı ırk,tek tanrılı din, sembolizme dayananan bi eğitim sistemi olduğu söylenmektedir. Mu dinininde öğretmenlere Naakaller denmekteydi ve Naakaller denilen bu rahiplerin sembolist bir öğretim şekilleri olmuştur. Mu dini tek Tanrı’ya ve yeniden doğmaya (Reenkarnasyon) inanmıştır. Atlantis’teki din Mu dininden farklı olmamış devamı niteliği taşımıştır. Mu’lular dört farklı ırktan oluşmuş ve bu nedenle yazı dilleri farklı olmuştur.Yazı dilleri farklı olmasına rağmen konuşma dilleri ortak olmuştur. Mu’lular manevi açıdan günümüz uygarlıklarından çok daha ileri seviyede olmuşlardır. Bunu telepati,durugörü,çift bedenlenme,astral seyahat gibi olağanüstü özelliklerim Mu’lularda olağan yetenek olması  açıklamaktadır.

Mu kıtası,kıtanın altında yer alan gaz odacıklarının patlamasından dolayı sulara gömülmüştür. Kıta batmadan önce ise kıtada önemli çöküşler olmuştur. Bunun nedeni ise teşevvüş adı verilen yani bir aşamadan başka bir aşamaya geçerken ki oluşan kargaşa olmuştur.

mu-kitasi

Mu kıtasının Pasifik Okyanusu’nda olduğuna dair çeşitli belge ve bulgular var olmasına rağmen henüz arkeologlar arasında görüş ve varsayım olmaktan fazla öteye gidememiştir.

Mu kıtası battıktan sonra Çin’e ve çevre adalara kaçan Mu’luların olduğu bilinmektedir.Bu Mu’lular kaçtıkları yere bıraktığı kitabelerinde kıtamız battı,bizde buraya kaçtık demişlerdir. Bu yazılı kitabeler 14 bin yıllıktır veC14 karbon testiyle sabittir.

Türkler’in atalarınının Mu kıtası olduğu varsayımları da olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin önderi Mustafa Kemal Atatürk Mu kıtasının araştırılmasına büyük önem vermiştir. Atatürk’ün verdiği talimatla Mu kıtası bir ekip tarafından araştırılmıştır.

Chruchward’ın iddaları

Chruchward’ın iddiasına göre Mu uygarlığının araştırılmasına Hindistan’da yaşanan kıtlık zamanında halka destek olmak amacıyla gidilen bir tapınakta bir başrahibeye yardım edilirken bulunan gizli bir tapınağın arşivinde çok eski dille yazılmış olan Naacal Tabletleri’nin okunmasıyla başlanmıştır. Bu tabletleri okumayı yine orada bulunan Hintli bir başrahipten öğrenmiştir. İlerleyen yıllarda Churchward arkeolog Dr.William Niven tarafından Meksika’da bulunan tabletler üzerinde çalışmıştır.

Mu adasıbattıktan sonra Çin’e, Hindistan’a ve çevre adalarına kaçan Mu’luların bıraktığı kitabelerde kıtamız battı bizde buraya kaçtık yazmaktadır. Meksika’nın başkenti Mexico City’nin yakınlarında 1921-1923 yılları arasında keşfedilen 2600 tablet Naga-maya dilinde yazılmıştı. Churchward bu tabletlerin 12 bin yıldan eski olduğunu iddia etmiştir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir