izmir escort bayan

Katip Çelebi Kimdir?


katip_celebi

Türk bilim ve fikir adamı (1609-1657). XVII. yy. da yaşamış ünlü Türk bilim ve fikir adamlarından biri olan Katip Çelebi, Avrupalılarca Hacı Halife (Hacı Kalfa) adıyla bilinir. Asıl adı Mustafa’dır. İstanbul’da dünyaya gelen Katip Çelebi, bir süre medresede okuduktan sonra devlet hizmetine girdi, muhasebe servislerinde çalıştı, ordu ile birlikte birçok sefere katıldı. On yıl bu şekilde çalıştıktan sonra devlet hizmetlerinden ayrıldı; bir yandan bilimle uğraşırken, bir yandan da devlet büyüklerinin çocuklarına özel ders vererek geçimini sağlamaya çalıştı.

Eserleri:

Katip Çelebi Arapça, Farsça, Latince biliyordu. Ayrıca Fransızca bilen bir dostunun aracılığıyla Fransızca eserlerden de yararlandı. Eserleri kendi devrinden başlayarak birçok yabancı dile çevrildi.

En önemli eseri Keşfüz-Zünun‘u 20 yılda yazdı. 10.000 İslam yazarının 14.500 eserini birer birer sayan ve içindekileri açıklayan bu bibliyografya sözlüğü, Alman bilgini Flügel tarafından Latinceye çevrilerek 7 cilt halinde yayımlandı.

Eserlerin bugünkü dille yeni bir çevirisi Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanmıştır. Katip Çelebi’nin eserlerinin çoğu Keşfüz-Zünun gibi Arapça yazılmıştır. Diğer başlıca eserlerinin adları ve konuları şöyledir:

Cihannüma, Türkçe yazılmış coğrafya kitaplarının en önemlisidir. Batı dillerine de çevrilmiştir.

Fezleke: 1592-1654 yıllarını kapsayan çok değerli bir Osmanlı tarihidir.

Tuhfetül-Kibar: Türk-Osmanlı denizcilik tarihini anlatan değerli bir eserdir.

Takvimüt-Tevarih: Başlangıcından 1648 yılına kadar dünya tarihidir.

Mizanil-Hak: Katip Çelebi’nin son eseridir. Taşıdığı pozitif düşünceler nedeniyle yazıldığı 1656 yılında şiddetli tartışmalara yol açtı.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir