• Ruanda Soykırımı Hakkında Bilgiler

  Ruanda Soykırımı, 1994 yılının Nisan ve Temmuz ayları arasında gerçekleşti. 100 gün boyunca Ruanda’da bulunan çoğulcu etnik grup olan Hutu, sistematik olarak yaklaşık 800,000 Tutsi’yi...

 • Osmanlı Devletinde Toplumsal Yapı Nasıldı?

  Osmanlı Devleti’nde, çok uluslu bir toplum yapısı mevcuttur. Osmanlı’da halk, ırkı bir çok milletten gelen insanlardan oluşurdu. Kabaca müslümanlar ve müslüman olmayanlar (gayrimüslimler) gibi dini açıdan bir...

 • Malazgirt

  Anadolu’ya Açılan Kapı – Malazgirt 1071

  Savaş Hazırlıkları: O zaman Bizans’ın başında Kraliçe Eudoksia vardı. Ancak ülkeyi kendi başına yönetmeyi başaramıyordu ve Selçuklu Türklerine gününü gösterecek bir adam arıyordu ve onu...

 • Paris İklim Anlaşması

  Paris İklim Anlaşması, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi çerçevesinde sera gazları salınımını azaltmaya yönelik önlemleri içeren bir anlaşmadır. Anlaşma 22 Nisan 2016 tarihinde imzaya...

 • Sinop Baskını

  Osmanlı kuvvetlerinin Anadolu ve Rumeli de elde ettiği başarılar karşısında gururu kırılan Ruslar bunu düzeltmek ve ordunun moralini düzeltmek gayesiyle fırsat gözlemeye başladı. Türklerin büyük...

 • Paris Antlaşması Özellikleri ve Maddeleri

  Paris Antlaşması, Islahat Fermanın ilanından bir süre sonra 25 Şubat’ta  Paris Konferansı başladı, 34 gün sonra anlaşma imzalandı. Maddeler: -Osmanlı Devleti, devletler genel hukuku bakımından...

 • Orhun Abideleri

  Orhun Abideleri Hakkında Bilgi

  Orhun Abideleri Bilge Kağan döneminde yazılmış olan 6 tane büyük ve önemli yazıttan meydana gelmiştir. Tonyukuk, Bilge Kağan ve Kül Tigin adına yazılan Orhun Abideleri,...

 • Fransız İhtilali Nedir?

  FRANSIZ İHTİLALİNİ YILLARI NASILDI? Fransız İhtilali’ne zemin hazırlayan yıllarda Paris terörün pençesindedir. Aristokratlar yüzyıllarca halka eziyet etmiş ve şimdi halk savaşmaya buna karşı çıkmaya karar...

 • Kanuni Devrinde Osmanlı Avusturya İlişkileri

  Macaristan’ın fethinden sonra Osmanlı Devleti’nin karşısına Avusturya çıktı.Avusturya Macar topraklarının kendisine ait olduğunu iddia etti.Osmanlı Devleti’nin en güçlü olduğu bu dönemde Belgrat’ı geri aldı. 1529’da...