Kartal hakkında bilgi


Kartal

Kartal, görkemli duruşu, heyecan ve korku veren görünüşüyle öteden beri insanlar için özgürlük ve kudretin simgesi olan bir kuştur. Ama ne yazık ki insanlar, çok az üreyen bu kuşun soyunu neredeyse tüketmişlerdir.

Kartalın, çocuklara ve kuzulara saldırdığına inanlar vardır.Gerçi bazen küçük kuzuları kaptığı görülmüştür ama, buna karşılık küçük kemirgenleri (sıçan, tavşan vb) ve hasta hayvanları yiyerek insanlara yararlı olur. Bu hayvanları sivri pençeleriyle yakalayıp parçalar ve doğada dengeyi sağlamaya hizmet eder.

Şah kartal, kaya kartalı, yılan kartalı, cüce karta vb. birçok türü vardır. Şah kartal oldukça iridir. Ağırlığı 5 kg’ı kanat açıklığı 2 metreyi bulabilir. Kartal gündüzleri avlanır. Hareketsiz duran bir tavşanı 2 km öteden görebilir ve tepeden yıldırım hızıyla üstüne çullanır. Yuvasını dağlarda, kıyılarda sarp kayalıklara yapar. Dişi kartal yılda bir ya da iki yumurta yumurtlar, bu nedenle az ürer.

Kudret simgesi olan kartal Roma lejyonlarının amblemiydi; birtakım eski devletlerin (Selçuklu Devleti, Avusturya, İspanya, Prusya, Rusya vb.) armalarında da yer alıyordu. XX. yy’da bile arması kartal olan uluslar vardır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir