karahanlılar devletinin özellikleri


Karahanlılar Devleti (840 – 1212)

 • Kurucusu Bilge Kül Kadir Han, başkenti ise Batı Türkistan’daki Balasagun şehridir.
 • Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri tarafından kurulmuştur.
 • Satuk Buğra Han zamanında (920 – 955) Karahanlılar İslamiyeti kabul etmişlerdir ve Saltuk Buğra Han da Abdülkerim adını almıştır. (945)
 • Karahanlılar, Türk devletleri ile Müslüman Türk devletleri arasında bir köprü görevi yapmıştır.
 • Doğu Karahanlı Devleti’nin Moğollar, Batı Karahanlı Devleti’ni Harzemşahlar yıktı.
 • Karahanlılar ortalama 400 yıl varlıklarını sürdürmüşlerdir.

 

Karahanlıların özellikleri

 • Orta Asya’da ve tarihte kurulan ilk Türk -İslam devletidir.
 • İlk Türk-İslam eserlerini vermişlerdir.
 • Türk mimarisinde ilk kez önceleri askeri daha sonra ise ticari amaçlı kervansaraylar (Ribat) yapmışlardır.
 • Türk tarihinde ilk kez posta teşkilatını ve hastane (bimaristan – darüşşifa – darülafiye) yi kurmuşlardır.
 • Türk – İslam devletlerinde ilk medreseyi kurmuşlardır.
 • İlk kez medreselerde burslu öğrenciler okutmuşlardır.
 • Uygur Alfabesini (Hakaniye Türkçesi) kullanmışlardır.
 • Uluğ Bey döneminde Semerkant Medresesini kurmuşlardır.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

bsr recyclinghöfe