Kalbin mühürlenmesi ne demektir?


Kalb, insan hayatının canlılığını sağlayan organ olmakla birlikte aynı zamanda şuur, his, irade gibi güçlerimizin de merkezi konumundadır. Kalbin maddi hastalıkları söz konusu olduğu gibi manevi hastalıkları da söz konusudur. İşte kalbin mühürlenmesi böyle bir hastalıktır. Kur’an bu mühürlenmeden şöyle bahseder: “Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerine de bir perde inmiştir. Bunların hakkı büyük bir azaptır.” (Bakara Suesi 7. ayet)

Bu ayetin tefsirinde Allame Hamdi Yazır şöyle der: Allah Teala, onların kalplerini ve işitip anlama kabiliyetlerini mühürlemiştir. Hakikati kendilerinden sezip düşünüp bulmaya, dinleyip işitmeye, güzelce istifade etmeye kabiliyetleri kalmamıştır. Asıl olan kalp mevcuttur ve fakat yaratılışın başında verilen selametlerini kaybetmişler, kötüye kullanmaları sebebiyle onu örten bir ikinci bir fıtrat kazanmışlardır. Bu değişim, Allah’ın onlar hakkındaki hükmüdür. Artık onlar, kendilerinden, kendi heva ve heveslerinden, kişisel istek ve arzularından başka hiç bir şeye iltifat etmezler.

Bu hususta bir hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: Kul bir günah işlediğinde kalbinde siyah bir nokta meydana gelir. Eğer tevbe etmez, günahtan sıyrılmaz ve istiğfar etmezse kalbi katılaşır, ağırlaşır; günaha devam ederse bu nokta da devam eder, büyür. Ta ki kalbi kilitlenir, mühürlenir.

Mektup açılmasın diye zarf üzerine nasıl bir mühür vuruluyorsa, Allah da açılmasın diye kalbi mühürler. Böyle bir kalb için artık Allah’a yönelme söz konusu değildir. Kalbin mühürlenmesi, Allah’a isyanda, yanlış hareket tarzında ısrar etmenin sonucu olarak ilahi bir cezadır. Ancak bütün kafirler için mühürlenmeden bahsetmek doğru değildir. Yoksa dinin anlatılması, İslam’ın kalplere yerleşmesi mümkün olmazdı. Potansiyel olarak herkesin imana açık bir yanının olacağını unutmamak gerekir. Hak ve hakikati gönüllere duruma istikametinde vazife yaparken önce fıtratı, hali ve inançları müsait olanlardan başlamak uygun olur. Alnı kirli ve nasır bağlamış, kalbi mühürlenmiş, belli bir zihniyete bağlı dönmeye niyetinde ve hasım vaziyeti almış kimselerle meşgul olmak boşunadır.

Münafıklık kalbin mühürlenmesinin sebebidir

İnsan inanıyor gibi görünüp inanmaması nifak, iki yüzlüktür. Peygamber Efendimiz bir hadisinde şöyle buyuruyor: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, vaad ettiğini yerine getirmez ve emanete ihanet eder. Münafığın alameti ve işaretleriyle anlatan pek çok ayet-i kerime de vardır. Münafık yaşam biçimi de kalbin mühürlenmesine bir sebepti. Eğer işlenen her günahın hemen ardından tevbeye devam edilmezse kalp kararır, ruh kasvete bürünür. Bu durumun devam etmesi halinde ise kalbe mühür vurulması kaçınılmaz olur.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir