İyon uygarlığı ve özellikleri


İyonlar (MÖ 1200-MÖ 700)

  • Şehir devletleri halinde yaşamışlardır. En önemli şehir devletleri, Efes, Milet, Foça, Bodrum ve İzmir’dir.
  • Kurulan şehir devletlerinde sırası ile krallık, oligarşik ve demokratik yönetim şekilleri görülmüştür. Kurulan şehir devletleri arasında siyasi bir birlik yoktur.
  • Demokratik ve özgür ortam gelişmiştir.
  • Bilim ve felsefe gelişmiştir.
  • Önemli bilim adamları arasında; Herodot, Pisagor, Tales ve Hipokrat yer almaktadır.
  • Deniz ticaretinde gelişmişlerdir. Akdeniz ve Karadeniz’de koloniler (ticaret şehirleri) kurmuşlardır.
  • Çok tanrılı dine inanmışlardır.
  • Halk çeşitli sosyal sınıflara ayrılmış, kölelik yaygındı.
  • Artemis tapınağı önemli sanat eser­lerinden biridir. İyon edebiyatının en önemli eseri İlyada ve Odessa destanlarıdır.

 Efes’te İyonlar tarafından yapılan “Artemis Tapınağı“, dünyanın yedi harikasından biri sayılmaktadır.

Oligarşi: Yönetimin belli bir zümreye ait olduğu yönetim şeklidir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir