İslamın Şartları Nelerdir?


İslamın şartları nelerdir?

1)Kelime-i şehadet getirmek : Her Müslümanın mutlaka gerçekleştirmesi gereken davranışlardan ilki budur. Bu kelimeler bütünü söylendikten sonra Müslümanlık dinine mensup olunmuş olunur. Kelime-i şehadet “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü” olarak söylenmektedir. Anlamı “Ben şehadet ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki, Muhammed Aleyhisselam onun hem kulu hem de elçisidir.” demektir.

2)Zekât vermek : Borç miktarları düşürüldükten sonra, kişinin alacaklarıyla birlikte kendisinde 96 gramlık bir değerde ticari bir mal ya da para kalıyorsa, bunun 1/40’ını bir kişiye zekat vermesi gerekmektedir.

3)Hacc’a gitmek : “Mekke-i Mükerrem şehri” denilen Hacca gidip gelinmesi için, kişinin gidip gelmesi esnasında çocukları ve eşine yetebilecek meblağda parayı arkasında bırakabilmesi ve kendi elinde kalan parayla da Hacca çok rahat gidip gelebileceği şartlara sahip olması gerekir. Eğer bu maddi imkanlara sahipse mutlaka ömründe 1 kere de olsa Hacca gidip Kabe’yi tavaf etmelidir.

4)Namaz kılmak : Ergenliğe girmiş her bir Müslüman kişinin, mutlak suretle günde 5 vakit namaz kılması gerekmektedir. Namaz ibadeti, Müslümanlığın olmazsa olmaz ibadetlerinden biridir. Eğer bir kişi kılması gereken şartlara sahipse ve namaz kılmıyorsa, İslam dininde en büyük günahlardan birini işliyor demektir. Hatta konu hakkında hayatı boyunca namazlarını aksatan ve kılmayan kişinin öldükten sonra bir imana sahip olarak ölmesi imkansız denmektedir.

5)Oruç tutmak : Müslümanların Ramazan ayı dedikleri ayda, 30 günlük bir süreç içerisinde her gün oruç tutmaları zorunludur. Bu oruç görevi de, açlık çeken ve zor durumda olan Müslümanları anlamak için getirilmiş bir görevdir. Eğer ki oruç tutulması gereken zamanlarda orucu tutamamanıza sebep psikolojik problemler ve sağlık problemleri yaşadıysanız, Ramazan ayı bittikten sonra tutamadığınız her gün için sonraki günlerde “kaza orucu” tutmanız gerekmektedir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir