İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) nedir? amacı nedir? Üyeleri


Teşkilatın kurulması

İslam ülkeleri Mescid-i Aksaya saldırı sonrasında bir araya geldi. Liderler Müslümanları tek çatı altında toplayacak bir teşkilat kurulmasına karar verdi. Fas Kralı, “Kararlarımızın temeli İslami şehadete dayanmaktadır” diye konuştu.

Toplantı sonunda İslam Konferansı Teşkilatı kuruldu. İslam konferansı Teşkilatı Birleşmiş Milletlerden sonra en geniş katılımlı uluslar arası teşkilat. Konferansın bugün 57 üyesi bulunuyor.

Müslüman ülkeler arasında dayanışma ve işbirliği geliştirmek amacıyla İslam Konferansları düzenlenmesi düşüncesi Suudi Arabistan Kralı’nın 1966 yılında İslam Birliği sloganı, daha sonra Fas Kralı’nın 1969 yılında İslam Dayanışması fikrini atmasıyla somutlaşmış, bazı Arap devletleri ise Arap Zirve Konferasları düzenlemesini tercih ettiklerini açıklamışlardır.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Useymin’dir.

İslam dünyasını ilgilendiren gelişmelerin yoğunlaşması ve Kudüs’te El Aksa  Mescidi’nin yakılması üzerine, Suudi Arabistan ve Fas Kralı’nın girişimleri sonucunda 22-25 Eylül 1969 tarihinde Rabat’ta Birinci İslam Zirve Konferansı toplanmıştır. Türkiye, Zirve’ye Dışişleri Bakanı başkanlığında bir heyetle katılmıştır.

1970 yılında Karaçi’de gerçekleştirilen ikinci İslam Dışişleri Bakanları Konferansında Örgüt’te bir Genel Sekreter atanmış, 1972 yılında Cidde’de yapılan üçüncü İslam Dışişleri Bakanları Konferansı’nda ise, İslam Konferansı Şartı kabul edilmiştir.

İKÖ’nün merkezi Cidde’dir. Halen 57 ülkesi bulunmaktadır. KKTC dahil, 5 ülke de gözlemci statüsündedir. Her İslam ülkesi Örgüt’e üye olabilmektedir. Yeni üye kabulü üye ülkelerin 2/3 çoğunluğunun onayıyla gerçekleşebilmektedir.

Üye devletler arasında iktisadi, sosyal, kültürel, bilimsel ve diğer önemli faaliyet sahalarında işbirliğini güçlendirmek ve uluslararası örgütlere üye devletler arasında dayanışmayı yürütmek, İslam Konferansı Örgütü’nün temel amacıdır.

İslam İşbirliği Teşkilatının yapısı  

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın karar alıcı mekanizması üye ülkelerin oluşturduğu bir konsey. Alınan kararların hayata geçirilmesi Genel Sekreterlik tarafından yapılıyor. Genel Sekreterliğin hangi noktalarda rol alacağına ise Dışişleri bakanlarının yıllık toplantısında kararlaştırılıyor.

Hangi Ülkeler Üye

Gözlemci Ülkeler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Kıbrıs Türk Devleti adıyla), Bosna-Hersek, Orta Afrika Cumhuriyeti, Rusya, Tayland.

 


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir