İlk Metal Aletleri Kim Yaptı?


Metal
Metal

Metal araç gereçlerin icadından önce insanlar genel olarak yontulmuş taşlar kullanarak işlerini görüyorlardı. Yüz binlerce, hatta milyonlarca sene boyunca kullanabileceği kaya ve çakıl taşlarını arayarak geçiren insanlar zamanla farklı taş tiplerini bulmada ustalık kazandı. Ancak her iş için ayrı bir taş çeşidini doğada aramak oldukça zahmetli bir işti. O esnada daha dikkatli ve zeki olanlar, bazı kayaların güneş ışığı altında parladığını ya da pırıltı saçtığını fark etmiş herhalde. Belki de bu parlak taşları ırmakların berrak sularının altında parlarken ya da dik yamaçlarda ve büyük kaya parçalarının içerisinde gömülü bir şekilde parıldarken keşfettiler. Nehir yataklarındaki bu parlak çakıllar küçük altın parçalarıydı; insanlar yaptıkları seri deneyler sonucunun ardından, yeni tanıştıkları bu maddenin iki taş arasında ezilerek farklı şekillere sokulabileceğini öğrendiler.

İlk Metal Eşya

Metal
Metal

Metal kullanılarak yapılan ilk objelerin altın olma ihtimali oldukça yüksek. Fakat bunlara “alet” demek çok yerinde bir tabir olarak değerlendirilemez. Bu ilk altın nesneler daha çok ziynet eşyası ya da şans muskası olarak kullanılıyordu. Doğada altına benzer özelliklere sahip ve kütleler halinde bulunan bir başka metal de bakırdır. Bakıra da altında olduğu gibi ısıtmaya gerek duymadan şekil verilebilir, tabiki ateşin üzerinde ısıtıldığında şekillendirmek daha kolay olur. Metali işlemeden önce ısıtma fikrinin nasıl ortaya çıktığı kesin olarak bilinmemektedir. Belki yanlışlıkla bir parça bakır ateşin içine düşmüş ve bütün iş gözlem gücü kuvvetli birinin, bakırın yüksek ısı altında peynir gibi nasıl da yumuşayıverdiğini fark etmesine kalmıştır.

İlke Metal Parçalar Bulgaristan ve Pakistan’da Bulundu

İşte bu noktada durum enteresan bir hal aldı: Bakır büyük kütleler halinde seçilebildiği gibi kayaların içerisinde parlak mavi ya da yeşil damarlar halinde de bulunabilir; insanlar, dikkatlerini çeken bu tür kayaları büyük olasılıkla evlerine taşımaya başlamışlardı. Bu tür kayaların ocak veya fırın olarak kullanılmış olma ihtimalleri oldukça yüksek. Bu durumda eğer ortam yeterince sıcaksa bu tuhaf mavi-yeşil kayalardan sıvı bakır sızmış olmalı. Buna ilk defa tanık olan bir insanın neler hissettiğini bir düşünün. Sanıyoruz oldukça şaşırmış ve heyecanlanmıştır.

Bazı insanlar diğerlerinden biraz daha meraklı ve iyi birer gözlemci olduklarından, bu keşfin tarihin binlerce yıllık periyotlarında, değişik coğrafyalarda pek çok defa tekrarlanmış olma ihtimalini düşünmek mantıklı geliyor. Akdeniz’in doğusunda Mezopotamya’ya doğru yaşamış olan insanların yedi, hatta belki de sekiz bin yıl önce bakır aletler yaparak kullandıklarını biliyoruz. Fakat bu arada başka coğrafyalarda yaşayan başka insanlar da mutlaka metal aletler yapmayı denemiştir. Bununla ilgili en somut örnekler günümüz Bulgaristan’ında ve Pakistan’da bulunmuştur.

Her nerede ve kim tarafından bulunmuş olursa olsun, metali işlemek daha doğrusu işleyebilmeyi keşfetmek insalığın kaderini değiştirmiştir. İlkel araç gereçler üreterek başlanan metal işlemeciliği, günümüzde arabalarımızdan bilgisayarlarımıza kadar her yerde kullanılıyor.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.