İkna Etme Yöntemleri


İnsanlar hayatlarının her alanında etkili iletişime ihtiyaç duyarlar. Koşulları kendi lehine çevirmek ve etrafındakileri etkilemek için kişinin ikna kabiliyetinin yüksek olması gerekir.

Kişi öncelikle kendine güvenmeli ve bunu karşısındakine de hissettirmelidir. Güven vermeyen ve kararsız görünen kişilerin düşüncelerine saygı duyulması olanaksızdır. İkna edilecek kişi üzerinde doğru etki bırakıldığında ikna etmek daha kolay olacaktır.

Seçimlerde Özgür Olunmalı

İkna ederken yapılmaması gerekenlerden biri kişiyi baskı altına almaktır. Baskı altında olduğunu düşünen kişi dinlediği düşünceye karşı bir savunma mekanizması geliştirecek, ikna olmamak için bahaneler üretecektir. İkna etmeye çalışan kişi karşısındakine seçimlerinde özgür olduğunu hissettirmeli, ancak kendi düşüncesinin daha avantajlı olduğunu baskı yapmadan vurgulamalıdır.

İnsanlar genel-geçer olguların kendileri için geçerli olduğunu düşünmezler. Bir fikrin daha inandırıcı olması için çevrelerindeki insanların da böyle düşündüklerini ya da benzer olayların onların da başına geldiğini görmeleri gerekir. Örneğin birini sigarayı bırakma konusunda ikna etmek için sigara içmesi nedeniyle olumsuz deneyimler geçiren birinin gösterilmesi daha yararlı olacaktır.

Göz Teması Kurulmalıdır

İkna etmeye çalışan kişi karşısındakinin gözlerine bakmalıdır. Yüz yüze iletişim kurmak ikna ederken oldukça önemlidir. Yüz yüze konuşurken göz teması kurmak, ikna etmeye çalışan kişinin konuya olan inancının ve güveninin daha iyi algılanmasını sağlar.

İnsanların kötü ve olumsuz şeyleri daha dikkatli dinlediği ve daha iyi hatırladığı bilinmektedir. Dolayısıyla ikna ederken, diğer seçeneğin olumsuzluklar doğurduğuna dikkat çekilmeli, ikna edilmek istenen konunun avantajları bu sayede vurgulanmalıdır.

Zihinsel olarak yorgun kişiyi ikna etmek daha kolaydır. İkna edilecek kişinin yorgun ve algılarının zayıf olduğu anı beklemek avantaj sağlayabilir. Aktif bir zihinle karşısındakini dinleyen kişi durumun detaylarını ve varsa olumsuzluklarını daha derin düşünecektir.

İkna edebilmek için kişinin karşısındakinin düşünce ve duygularına saygı göstermesi gerekir. İnsanlar kendi düşüncelerine saygı duyduğunu hissettiği kişileri dinlemeye daha istekli olur. Dolayısıyla eğer birinin düşüncelerinin “saçma” ya da “mantıksız” olduğu yönünde konuşulursa kişi konudan uzaklaşacak ikna olmadığı gibi konuşmayı dinlemek bile istemeyecektir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir