II.Abdülhamid Han kimdir?


Abdülhamid

II.Abdülhamid, 34. Osmanlı padişahı ve İslam’ın 113. Halifesidir.21 Eylül 1842 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir.Babası Sultan Abdülmecit ve annesi ise Tirimüjgan Sultan’dır.Hoşgörülü bir ortamda büyüyen II.Abdülhamit Kültür dersleri haricinde piyano ve musiki dersleri de almıştır.

Sultan İkinci Abdülhamit dindar bir insan olduğundan ibadetlerini hiç aksatmazdı.Yıkılmaya yüz tutan Osmanlı İmparatorluğu’nu 33 yıl ayakta tutmayı başaran büyük padişahlardandır.Sultan Abdülhamit sıradan bir vatandaş gibi yaşayan aynı zamanda hayır sever eli açık bir insandı.Yunan seferinde devlet hazinesinde yeterli para bulunmadığı söylenmiş o da ailesinden kalmış olan şahsi servetinden harcamış ve devletin kasasından hiç para çıkmamıştır.

Sultan Abdülhamit boş vakitlerini marangozhanede geçirir ve yaptığı eşyaları satarak parasıyla fakirlere yardım ederdi.Son derece şefkatli bir insan olan II. Abdülhamit kendini öldürmek isteyenleri bile bağışlamıştı.

Kültüre ve eğitime çok önem veren sultan Üniversite, ilk ve orta dereceli okullar, Güzel Sanatlar Akademisi,Ticaret okulları,dilsiz ve kör okulları ve birçok meslek okulları yaptırmıştır.

İstanbul’da Darülaceze’yi ve Şişli Etfal Hastanesi’ni kendi parasıyla yaptırmıştır.Hamidiye adı verilen içme suyunu İstanbul’a getirmiş ve Anadolu’da yollar,demir yolları yaptırmıştır.Yaptırdığı demir yolları Bağdat ve Medine’ye kadar uzatılmıştır.Büyük şehirlere ise atlı tramvay hatları yaptırmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu’nda 1876 yılında II.Abdülhamid tarafından ilan edilen anayasa sistemine Birinci Meşrutiyet dönemi denir.II.Abdülhamit 10 Şubat 1918 tarihinde vefat etmiştir.

İkinci Meşrutiyet Dönemi

Birinci Meşrutiyet, II.Abdülhamid’in 1877 ve1878 yılında yapılan Osmanlı-Rus savaşını bahane ederek 1878 yılında Meclis-i Mebusan’ı kapatmasıyla son bulmuştur.

Meşrutiyetten yana olanlar” Jön Türkler” adı altında çalışmalar yapmış ve II.Abdülhamid’e meşrutiyeti tekrar ilan etsin diye baskılar başlamıştır.En çok da Makedonya’da örgütlenmiş İttihat ve Terakki Partisi beraberindekilerle ayaklanma başlatmış bu isyan daha da büyümesin diye Sultan İkinci Abdülhamit 23 Temmuz 1908 yılında İkinci Meşrutiyeti İlan Etmiştir.İkinci meşrutiyetin ilanından sonra ülkede asayiş ve güven ortamı oluşmuş Anayasa yürürlüğe girmiş halk ikinci defa yönetime padişahla birlikte katılmıştır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir