İç Anadolu Bölgesi özellikleri


İç Anadolu

İç Anadolu Bölgesi özellikleri:

 • İç Anadolu Bölgesi kuzeyden ve güneyden dağlarla çevrili yüksek ovalık ve platoluk bir bölgedir.
 • Platoların en geniş alan kapıldığı bölgedir. Obruk, Haymana, Cihanbeyli, Bozok ve Uzunyayla en önemli platolardır.
 • Akdeniz Bölgesi’nden sonra karstik arazinin en geniş alan kapladığı bölgedir.
 • Karadağ, Karacadağ, Hasandağ, Melendiz ve Erciyes bölgenin volkanik dağlarıdır.

Akarsu ve gölleri

 • Bölgenin en önemli akarsuları Kızılırmak ve Sakarya nehirleridir.
 • Akşehir, Eber, Seyfe, Tuzia ve Tuz Gölü bölgenin en önemli gölleridir.
 • Bölgede yüzey şekillerinin sade olması göllerin yağışlı ve kurak dönemler arasında alansal değişiminin fazla olmasına neden olur.
 • Türkiye’de sei rejimi akarsuların en yaygın olduğu bölgedir.

İklim ve bitki örtüsü

 • Bölgede yerşekillerine ve denizden uzaklığa bağlı olarak karasal iklim özellikleri ve bozkır bitki örtüsü görülür.
 • Türkiye’nin en az yağış alan yeri bu bölgedeki Tuz Gölü çevresidir. Bölge genelinde yağışlar ilkbaharsa düşer. (Kırkikindi yağmurları)
 • Bölgedeki bozkırlar ormanların tahrip edilmesiyle oluşan antropojen bozkırdır.

Nüfus ve yerleşme

 • Marmara Bölgesi’nden sonra nüfus miktarı en fazla olan bölgedir. Yüz ölçümü geniş olduğu için nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının altındadır.
 • Tuz Gölü çevresi nüfusunun en seyrek olduğu yerdir. Nedeni yağış azlığı ve kuraklıktır.
 • Ankara ve Eskişehir çevresinde nüfus yoğunluğu fazladır. Nedeni ulaşım yolları üzerinde yer almalarına bağlı olarak ticaret ve sanayinin gelişmesidir.
 • Genel olarak nüfus sulanabilen tarım alanları çevresi ile dağların yağış alan yamaç kesimlerinde yoğunlaşmıştır.

Ekonomik faaliyetler

 • Bölgede en önemli ekonomik faaliyet tarım ve hayvancılıktır. Buğday, arpa, şeker pancarı, mercimek, elma ve üzüm en önemli tarım ürünleridir. Tarımda en önemli problem sulamadır.
 • Doğal bitki örtüsüne bağlı olarak küçükbaş hayvancılık gelişmiştir. Tiftik keçisinin en fazla yetiştirildiği bölgedir.
 • Linyit, demir, bor, civa, tuz ve lületaşı en önemli yer altı kaynaklarıdır.
 • Bölgede sanayi tarıma dayalı olarak gelişmiştir. Ankara, Kırıkkale, Eskişehir ve Kayseri en gelişmiş şehirlerdir.
 • Nevşehir’de Peribacaları, Konya’da Mevlana, Kayseri’de Kültepe ve Erciyes en önemli turizm merkezleridir.

 


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

bsr recyclinghöfe