Tarih

Hz. İbrahim kimdir?

Kuran’da adı geçen peygamberlerden biri olan Hz. İbrahim’in M.Ö. 1263 yıllarında yaşadığı söylenir. Yahudi, hıristiyan veya müslüman olsun, Allah’a inanan herkes için İbrahim, sadece bir efsane kahramanı değil, dini inançlar açısından, tektanrılı dinlerin atasıdır.

Devrin hükümdarı Nemrut, falcıların bir sözüne uyarak, yeni doğan bütün erkek çocukları öldürüyordu. Bu yüzden anası Uşa, İbrahim’i bir mağarada gizlice doğurdu. İbrahim Allah’ın bir olduğuna daha küçük yaşlarda, bu mağarada inanmıştı. Sonra, mağaradan çıktı, halkın içine karıştı. Babası Azer‘in yaptığı tahta putları pazarda satardı, satarken de kendi yaptığınız ve hiç bir işinize yaramayan tahta putlar diye bağırırdı.

Yakmayan ateş

Bir gün, mabetteki bütün putları kırdı. Onu cezalandırmak için büyük bir ateşe attılar ama ateş, Allah’ın isteği doğrultusunda soğudu ve Hz. İbrahim’i yakmadı. Bunun üzerine Hz. İbrahim, kendisine inanmayanları bırakarak Mısır’a, sonra Filistin’e gitti.

Kurban bayramının kökeni

Önce Sara, ondan çocuğu olmadığı için de daha sonra Hacer ile evlendi. Hacer’den İsmail adını verdiği bir oğlu oldu. İsmail, bütün müslümanların atası sayıldı. İsmail 13 yaşındayken, Allah, İbrahim’e rüyasında, oğlunu bana kurban et, diye emretti. İbrahim çok zor olan bu emri yerine getirirken, Allah’ın kendisini denediği bildirildi ve bağışlandı.

Hz. İbrahim bunun üzerine Allah’ın tarafından gönderilen bir koçu oğlu yerine ona kurban etti, işte İslam’da Kurban Bayramı’nın kökeni bu olaydan gelmektedir.

Kabe’nin yapımı

Hz. İbrahim’e oğlu İsmail ile birlikte, bütün inanmışların ibadet edeceği bir mabet yapması emredildi. Bunun üzerine baba-oğul Kabe’yi birlikte yaptılar. Sonra İbrahim’in Sara’dan da bir oğlu oldu. Onun adını İshak koydular. İshak‘da sonradan bütün musevilerin atası sayıldı.

Hz. İbrahim, Kuran’da adı geçen ve kendisine kitap gönderilen peygamberlerden biridir. Hiç bir puta tapmaması en güçlü özelliğidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir