Homeros Kimdir?


Homeros dünyanın en ünlü yazarlarından biridir. Şiirleri, 2.000 yıldan fazla bir süredir okunmaktadır. Ancak onun hakkında çok az şey biliyoruz. Bazı araştırmacılar, onun hiç yaşamadığını bile söylüyor!

Homeros’un ismi ilk olarak M.Ö. 800 ila M.Ö. 750 yılları arasında kaydedildi. Bu, yeni Yunan alfabesinin icat edildiği bir çağdı ve ilk kez Yunan şiirleri ve şarkıları yazılmaya başlanmıştı. Ondan önce yüzyıllar boyunca, Yunan şiirleri ezberlenmiş ve dilden dile aktarılmıştı. Bazı şair ve müzisyenler (bu şiirler genelde müzik eşliğinde söylenirdi) kralların ve büyük savaşçıların şerefli hizmetkarları olarak saraylarda yaşardı; diğerleri ise köyden köye gider, onlara para ya da kalacak yer veren insanları eğlendirirdi.

HOMEROS’UN ŞİİRLERİNİ KİM YAZDI?

Antik dil uzmanları, Homeros’un şiirlerindeki pek çok bölümün, bu şekilde ezberlenip aktarıldığını düşünüyor. Arkeologlar, muhtemelen M.Ö. 1200 ve 1100 yılları arasında yazıldığına inanıyorlar, çünkü şiirlerde o dönemde Yunanlılar tarafından kullanılan bronz silah ve zırhlardan söz ediliyor. Bunlar daha sonraki dönemlerde kullanılmamıştı.

Bu delillere dayanarak, bazı araştırmacılar ‘Homeros’un, isimleri unutulan ve şiirlerin ilk yazıldığı M.Ö. 800-750 yıllarında yaşamış ilk dönem şairleri için icat edilen bir isim olduğuna inanıyorlar. Ama çoğu araştırmacı, yine M.Ö. 800-750 yıllarında kendi eserlerini yaratmak ve onları yazmak için daha eski şiirlerden bölümler kullanan, Homeros adında gerçek bir şair olduğunu düşünüyor.

GERÇEK BİR HOMEROS VAR MIYDI?

M.Ö. 600’lü yıllardan sonra yaşamış antik Yunanlılar, Homeros adında bir şairin gerçekten de yaşadığına inandılar. Onlar, bu kişinin ya Küçük Asya’da (günümüzde Türkiye) ya da Yunanistan’ın doğusundaki Chios adasında yaşamış olduğunu iddia ettiler. Ayrıca bu şairin kör olduğunu söylediler. Bunun sebebi, isminin yanlış anlaşılması olabilir (‘Homeros’ Yunancada “görme yetisi olmayan” anlamına gelen bir sözcüğe benzer), ama doğru da olabilir. Şair olmak, Antik Yunanlılarda kör insanların geçimlerini sağlamak için yapabilecekleri mesleklerden biriydi.

Antik yunanlılar Homeros’u uluslarının en yüce insanlarından biri olarak şereflendirdiler.Onun eserlerinin “Yazılan en iyi Yunan eserleri ” olduğu söylendi ve diğer şairlr için örnek teşkil etti. M.Ö 200 yıllarında, Mısır’da çalışan antik Yunanlı araştırmacılar, Homeros’un önemli şiirlerinden oluşan bir koleksiyonu kopyaladı ve muhtemelen ona ait olmayan bazı eserleri de ekledi.Yunanlılar güçlerini kaybettikten sonra bu metinler yüzyıllarca kayboldu, ta ki Müslüman araştırmacılar tarafından keşfedilipkorunana kadar. Mısır’da orta çağ Avrupası’na, oradan da 1354 yılında İtalya’ya ulaştılar.Homeros’un şiirlerinin ilk baskısı, 1488 yılında İtalya’da yayınlandı.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir