Hayvan Hücresinin Yapısı ve Organellerin Görevleri


Hayvan hücresi fonksiyonları sadece hücre ile ilişkili organellere ve yapılara bağımlıdır. Bir hayvan hücresinin bölümleri farklı işlevlere sahiptir.

Bir hayvan hücresi, hayvan türlerinin çeşitli dokularını oluşturan en küçük birimdir. Gelişmiş bir organizmada, yer ve işlevlerine özgü yüzlerce hücre tipi vardır. Sinir hücreleri, sinir sistemi dokularını oluştururken, kırmızı kan hücreleri kanı oluşturur. Aynı şekilde yetişkin bir insanda 200’den fazla hücre türü vardır. Genel hayvan hücresi fonksiyonları, çeşitli parçaların spesifik rolüne atfedilir.

Hayvan Hücre ve Bitki Hücresi Arasındaki Fark

Bir hayvan hücresinin yapısıbir bitki hücresinden biraz farklıdır. Yukarıdaki hayvan hücresi şemasında, hücre neredeyse daireseldir ve dış hücre çeperine sahip değildir; Bitki hücresi dikdörtgen şeklini andırırken, sert bir hücre duvarına sahiptir. Kısacası, bir hayvan hücresinin dış tabakası esnek zardır. Bir hayvan hücresini bir bitki hücresinden ayıran diğer özellikler, daha küçük vakuoller ve plastidlerin olmamasıdır.

Hayvan hücresi fonksiyonları ve organelleri birbiriyle bağlantılıdır. Aslında, hücrenin genel işleyişinden hayvan hücre bölümlerinin kolektif çalışması sorumludur. Protein üretiminin ana işlevi olan ribozom organelinin bir örneğini alalım. Aynı şekilde, mitokondri enerjiyi serbest bırakma merkezleridir. Ve bu, hayvan hücresini daha çeşitli bir tür yapan hücre duvarı eksikliğinden kaynaklanır. Belli kısımlarına göre bazı hücre fonksiyonları aşağıda açıklanmıştır.

Hücre Zarı

Hayvan hücresi modeline baktığınız zaman, bu hücrenin çift katmanlı bir hücre zarı ile kaplandığını fark edeceksiniz. Bu zar sadece iç hücre içeriğini dışarıdan ayırmakla kalmaz, aynı zamanda hücre ve çevre arasındaki maddelerin taşınmasına da izin verir.

Sitoplazma

Bir hayvan hücresi temel olarak iki kısma, çekirdeğe ve sitoplazmaya ayrılır. İkincisi, hücrenin maksimum kısmını işgal eden ve hücre organellerinin bulunduğu alandır. Jölenin kıvamına benzer bir malzeme ile doldurulmuş, sitoplazmanın hücre içindeki işlevi iç kısımları desteklemektir.

Hücre Çekirdeği

Hücre çekirdeği, tüm hayvan hücreleri için kontrol merkezidir. Genetik materyali veya daha kesin olarak kromozomları barındırır. Çekirdekcik, hücre çekirdeğinin yakın merkezinde yer alır ve hayvanlarda protein sentezi için çok önemlidir.

Ribozom

Ribozomlar ribonükleik asit (RNA) ve proteinden oluşur. Sitoplazmada serbest olarak bulunurlar veya endoplazmik retikuluma bağlanırlar. Hücre işlevlerindeki ribozomların önemi söz konusu olduğunda, proteinlerin yapılması için çok önemlidir.

Endoplazmik Retikulum

Endoplazmik retikulum (ER olarak kısaltılır), sentez, metabolizma ve bileşiklerin taşınması için çok önemlidir. Sac benzeri yapılar ile kapalı bir ağa benziyor. Eski rulman ribozomları ve protein sentezinde yardımcı olan Kıvrımlı Endoplazmik Retikulum ve Düz Endoplazmik Retikulum vardır.

Mitokondri

Mitokondri (tekil form, mitokondriyon) sitoplazmada bulunur. Bunlar, besin maddelerini ve oksijeni doğrudan enerji kaynaklarına dönüştürmenin temel işlevini yerine getiren, hayvan hücresinin elektrik santralidir. Mitokondri Hakkında

Golgi Aygıtı

Golgi Aygıtı farklı isimlerle (golgi organları ve golgi kompleksi) bilinir, keseye benzer bir yapıya sahip bir organeldir. Golgi aparatının işlevi hücresel maddeleri paketlemektir, bunlar daha sonra hücreden vakumla taşınmaktadır.

Lizozomlar

Lizozomlar bazen vesiküller organlar olarak adlandırılır ve neredeyse dairesel şekildedir. Sindirim enzimleri içeren, lizozomların işlevini tahmin edebilirsiniz. Lizozomlar, atıkların sindirilmesine ve hücreden atılmasına yardımcı olarak katkıda bulunur.

Sentriyoller

Sentriyoller sadece hayvan hücresinde bulunur. Mikrotübül demetlerini içeren, çekirdeğin yakınında bulunan iki adet santrifüj vardır. Bunlar, mitotik hücre bölünmesi sırasında hücrelerin oryantasyonunda rol oynayan silindirik organellerdir.

Sil’ler ve Kamçılar

Tek hücreli ökaryotlarda siliya ve flagella fonksiyonları, organizmanın bir yerden diğerine hareketine bağlanır. Yapısal olarak, bunlar saç biçimindedir ve hücre zarında bulunurlar.

Hayvan hücresi fonksiyonları ve yapıları hakkındaki bu kısa bilgilerle, hücre işleyişini ve organellerin hücredeki rollerini nasıl yerine getirdiğini umuyoruz. Hücre parçalarında herhangi bir kusur varsa, hücre çalışması normal olmayacaktır. Tam bir anlayış için, bitki hücresi fonksiyonları ile bir hayvan hücresinin bir karşılaştırmasını yapabilir ve aralarındaki temel farkları belirtebilirsiniz.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir