Hadis Hakkında Bilgi


hadis
hadis

HADİS: Genelde, “rivayet, söylenti, söz” anlamlarına gelir. Yaygın deyim anlamı, Hazret-i Muhammed’in güzel ağzından çıkan ve Müslümanlara yön veren sözlerdir. ·

Yüce Peygamberimizin ölümünden sonra İslam dini üç kıtaya yayılırken dünya sorunlarıyla ilgi olarak açıklanması, yanıt alınması gereken bazı gereksinmeler doğmuştur. Kur’an, dünya ve ahiretin bütün hükümlerini ana ilkelerde toplamış, ayrıntıya girmemiş olduğundan küçük sorunları bizim aklımıza bırakmıştır. bizler de Allah’ın, bizlere verdiği
nimetlerin en büyüğü olan akla başvurmadan önce Peygamberimizin sözlerine Hadislere ön plinda yer veririz. Yüce Muhammed’ten, pek çok Hadis ileten çıkmıştır. Bir bölümü sağlıklı, dayanıklı kesin olan, Kur’an’la bir çizgide toplanmış olan Hadis’ler yanında yüz binlerce dayanaksız Hadis oluşunca ortada çelişkiler doğmuş, iyi niyetle de olsa uydurulmuş
Hadis’leri, gerçeklerinden ayırma gereği doğmuştur. İşte Buhari’nin Sahih-i Buhart dediğimiz kitapta topladığı Hadis’ ler, genellikle gerçekleridir. Bununla birlikte onlar aramda da bizi düşüncede çelişkilere götürenlerine rastlıyoruz.

İnanılacak Hadis’ ler konusunda “İmam- ı a’zam Ebu Hanife” diye ünlenmiş olan Sabitoğlu Numan’ın bir sözünü kılavuz alalım, dikkatten uzak tutmayalım: “Bir söz ki Kur’an esaslarına ve akla uymaz, o söz Hazret-i Muhammed’e ait olamaz.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.