Haçlı Seferlerinin Sonuçları


Siyasi sonuçlar

 • Haçlı Seferi sonucunda Ortadoğu’da kurulan Haçlı kontlukları varlıklarını uzun süre sürdürmemiş, Türk-İslam devletleri tarafından ortadan kaldırılmışlardır.
 • Haçlı Seferine katılan birçok derebeyin ölmesi Avrupa’da feodal yönetimlerin zayıflamasına, merkezi krallıkların güçlenmesine neden olmuştur.
 • Anadolu’daki Türk ilerleyişi kısmen de olsa durdurulmuş ve Bizans İmparatorluğu’nun yıkılışı gecikmiştir.
 • Ortadoğu ve Anadolu’daki Türk-İslam devletleri seferden olumsuz etkilenmişlerdir.

Ekonomik sonuçlar

 • Doğu – Batı ticareti gelişmiş, Akdeniz limanları canlanmıştır.
 • Haçlı Seferlerinin deniz yoluyla yapılanları Venedik ve Cenevizlerin güçlenmesine ve Akdeniz’deki deniz ticaretinin büyük ölçüde denetimlerine almalarına neden oldu.
 • Doğu – Batı ticareti sayesinde Avrupa’daki Burjuva sınıfı güçlenmeye başlamıştır.
 • Seferler düzenlenirken kralların İtalyan tüccarlarından aldıkları borç paralar Avrupa’da bankacılık faaliyetlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
 • Anadolu ve Ortadoğu’daki Müslüman devletler seferler sırasında zenginlikleri yağmalandığı için ekonomik açıdan büyük zarar görmüşlerdir.

Teknik ve sosyal sonuçlar

 • Seferler sırasında ve ticaretin gelişmesi sayesinde Avrupalılar İslam kültür ve medeniyetini yakından tanıyarak yararlandılar.
 • Müslümanlar tarafından kullanılan kağıt, barut, matbaa ve pusula gibi teknik icatlar Avrupalılar tarafından öğrenilmiştir. Bu etkileşim Avrupa’nın ekonomi, siyasi, bilim ve din gibi alanlarda genişlemesine ortam hazırlamıştır.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir