izmir escort bayan

Haçlı seferlerin tarihi, nedenleri ve sonuçları nelerdir?


Haçlı Seferleri: 1096 – 1270 yılları arasında Hristiyan Avrupa’nın İslam dünyası üzerine düzenledikleri seferlere Haçlı Seferleri denilmiştir.

I. Haçlı Seferi (1096 – 1099) Bizans’ın yardımıyla Anadolu’ya giren Haçlılar Türkiye Selçuklu Devleti’nin başkenti olan İznik’i ele geçirdiler. Haçlılar Anadolu’da pek çok şehri yağmalayıp tahrip ettiler. Şam, Trablus, Urfa, Antakya ve Yafa’yı ele geçirerek buralarda birer kontluk kurdular. Kudüs’ü Müslümanlardan alarak burada bir Latin Krallığı kurdular. Türkiye Selçuklu Devleti, İznik ve Batı Anadolu’yu kaybetti ve başkenti Konya’ya taşıdı.

II. Haçlı Seferleri (1147 – 1149) Musul Atabeyi İmameddin Zengi’nin Urfa’yı Haçlılardan alması üzerine II. Haçlı Seferi düzenlendi. Fransa Kralı ve Alman imparatoru katıldı. Bu kuvvetler Selçuklu Sultanı I. Mesut tarafından yenilgiye uğratıldı.

III. Haçlı Seferleri (1189 – 1192) Selahaddin Eyyübi’nin Kudüs’ü Haçlılardan geri alması üzerine Papa’nın teşvikiyle III. Haçlı Seferi düzenlendi. Kudüs önlerine gelen Haçlılar başarılı olamadı.

IV. Haçlı Seferleri (1202 – 1204) Eyyubilerin Yafa’yı ve bazı kaleleri Haçlılardan almaları üzerine düzenlendi. Fakat bu sefer amacından saparak İstanbul üzerine yapıldı. Haçlılar, İstanbul’u alarak burada bir Latin devleti kurdular. İstanbul’dan kaçan Bizans hanedanı ise İznik ve Trabzon’da Rum devleti kurdular.

Haçlılar bundan sonra dört sefer daha düzenlediler. Bu seferlerde Anadolu’dan geçmeye cesaret edemeyen Haçlılar deniz yolu ile Kudüs’e ulaştılarsa da başarılı olamadılar.

Haçlı Seferlerin Nedenleri:

Dini Nedenleri

 • Papaların ve din adamlarının halkı Müslümanlara karşı kışkırtmaları
 • Hristiyanlarca kutsal kabul edilen Kudüs’ün Müslümanların elinde olması
 • Hristiyanların kurduğu Kluni tarikatının Müslümanlar aleyhinde propaganda yaparak halkı kışkırtması

Siyasi Nedenler

 • Papaların güçlerini artırmak istemeleri
 • Avrupa’daki derebeylerin şan, şöhret ve macera arayışı
 • Avrupalıların Türklerin batıya ilerleyişini durdurmak istemeleri
 • Bizans’ın Türklere karşı Avrupa’dan yardım istemesi

Ekonomik Nedenler

 • Hristiyanların doğunun zenginliklerin’ ele geçirmek istemesi
 • Doğu’nun zenginliklerine karşı Avrupalıların yoksul olması
 • Avrupa’da ekonomik güce sahip olmayan soyluların zenginleşmek istemeleri

Haçlı Seferlerinin Sonuçları:

Ekonomik Sonuçlar

 • Avrupa’da ticaretle uğraşan Burjuva sınıfı ortaya çıktı.
 • Avrupalı devletlerle doğu ülkeleri arasında ticaret gelişti.
 • Akdeniz kıyılarında Cenova, Marsilya, Venedik ve Trablus gibi limanlar önem kazandı.
 • Haçlılar, Anadolu ve Suriye’de bir çok yeri yağmaladı. Ticari hayat olumsuz etkilendi ve halk fakirleşti.

Dini Sonuçlar

 • Skolastik düşünce (dar görüş) sarsıldı.
 • Ortadoks ve Katolikler arasındaki görüş ayrılığı daha da arttı.
 • Papaların sözlerinin doğru çıkmaması üzerine Avrupa’da din adamlarına ve kiliseye duyulan güven azaldı.

Siyasi Sonuçlar

 • Avrupa’da derebeyliğin güç kaybetmesine ve merkezi krallıkların güçlenmesine neden oldu.
 • Türklerin batıya ilerleyişi durdu ve bu durum Bizans’ın ömrünün uzamasına neden oldu.

Kültürel ve Teknik Sonuçlar

 • Pusula, barut, kağıt gibi pek çok buluş Müslümanlardan öğrenilerek Avrupa’ya taşındı ve geliştirildi.
 • Geliştirilen bu buluşlar Avrupa’da Rönesans, Reform ve Coğrafi Keşiflerin başlamasında etkili oldu.
 • Avrupa, Doğu kültüründen ve ilminden etkilendi. Birçok İslam bilgininin eserleri Avrupa dillerine çevrildi.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir