Coğrafya

Güneydoğu Anadolu Bölgesi özellikleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesi özellikleri

Yer şekilleri

 • Bölgenin en önemli yer şekillerini yükseltisi 500 ile 1000 m. arasında olan ova ve platolar oluşturur.
 • Bölgenin kuzeyinde bir yay şeklinde Güneydoğu Toroslar uzanır.
 • İç kesimlerde volkanik Karacadağ ve Mardin Dağları yer alır.
 • Şanlıurfa ve Gaziantep bölgenin en önemli platoları, Suruç, Ceylanpınar ve Altınbaşak en önemli ovalarıdır.

Akarsu ve gölleri

 • Bölgenin en önemli akarsuları; Fırat ve Dicle nehirleridir.
 • Doğal göl bulunmayan bölgede, Atatürk, Batman, Ilısu ve Devegeçidi baraj gölleridir.

İklim ve bitki örtüsü

 • Bölgenin batısında Akdeniz, orta ve doğu kesimlerinde karasal iklim özellikleri görülür.
 • Türkiye’de yaz sıcaklığının en yüksek olduğu bölgedir. Nedeni enlem, karasallık ve sıcak rüzgarlardır.
 • Şiddetli yaz kuraklığı ve buharlaşmaya bağlı olarak Türkiye’nin en kurak bölgesidir.
 • Orman bakımından %3 ile Türkiye’nin en fakir bölgesidir.
 • Bölge genelinde bitki örtüsü bozkırdır.  Batıda makiler görülür.

Nüfus ve yerleşme

 • Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üzerindedir.
 • Nüfus bölgenin batısındaki Gaziantep’te yoğunlaşmıştır. Nüfusun önemli bir kısmı kentlerde yaşamaktadır.
 • GAP’ın devreye girmesiyle bölge dışında göçler azalmış olup, zamanla bölgeye doğru göç olması muhtemeldir.

Ekonomik faaliyetler

 • Tarım ve hayvancılık en önemli gelir kaynağıdır.
 • Antep fıstığı, kırmızı mercimek, üzüm, pamuk, tütün, susam, karpuz ve zeytin bölgenin başlıca tarım ürünleridir.
 • GAP ile birlikte sulama sıkıntısı çekilen ürünler de bölgelerde yetiştirilmeye başlanmıştır. GAP ile birlikte üretimi en çok artan ürünlerin başında pamuk gelmektedir.
 • Bölgenin kuzeyinde küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır.
 • Petrol, fosfat ve doğalgaz en önemli yeraltı kaynaklarıdır.
 • Bölgede sanayi daha çok tarıma dayalı olarak yapılır.
 • Bölgenin turizm potansiyeli düşüktür. Turizm faaliyetlerini tarihi ve kültürel zeingliğine bağlı olarak gelişmiştir.
 • Hasankeyf, Mardin ve Nemrut Dağı turizm potansiyeli yüksek yerlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir