Gnostik akımlar hakkında bilgi


İncillere göre bir ‘Kara Büyücü‘ olan Kabalist Siman Magus’un öncüsü olduğu Gnostik (Akılcı) mezheplerin bazıları, özellikle Satanistler insana Tanrısal bilgiler içeren ağacı gösterdiği için yılanı kutsal sayarlar, Tanrı’ dan ise bunu engellediği için nefret eder. Bütün dinleri ve yasakları reddederek Şeytana taparlar. Satanistlere göre, dünyayı göklerin efendisi şeytan yaratmıştır ve bütün bilgisini insanların (satanistlerin) emrine sunmuştur. Satanistler, insanlığa karşı yapılan her türlü kötülüğü (cinayet, katliam, yalan, sınırsız seks, ensest ilişki, yakıp yıkmak vb.), şeytanın dünyaya ve bütün insanlığa egemen olması hedefi doğrultusunda Lucifer’e (şeytana) yapılan bir ibadet olarak görürler. Bu görüş kısmen İlluminati Örgütü’nce de benimsenir. Ama Masonlar Satanist değildir; çünkü şeytan ya da meleklere inanmazlar.

Gnostik akımlar iki Tanrıya inanırlar; Yahudi ve Hristiyanların taptıkları Kötü Tanrı (Yah ve) ve Gnostiklerin taptığı İyi Tanrı (Demiurge, Ahura Mazda). (Düalizm; her şey birbirine eşit bir çift güçtür, iyilik-kötülük, aydınlık-karanlık, iyi alem-kötü alem, ruhbeden). Gnostiklere göre Kötü Tanrı, dünyayı insanların azap çekmesi için yaratmıştır. Çünkü dünya kötülük ve haksızlıklarla doludur ve bu Tanrı bir umursamazlık içinde olup biteni sadece seyretmektedir.

Gnostik akımlar, bütün insanların Adem ile Havva’nın ilk günahıyla lanetlendiğine inanırlar.

Bazı araştırmacılar tarafından, en eski İncil olarak kabul edilen Markion İncili de aslında Gnostik bir kitaptır. Markion, 2. yüzyılın başında yaşamış, Yunan felsefesi ve Hristiyanlık dini üstüne eğitim almıştır. Markion’a göre, bir iyi, bir kötü Tanrı vardı. Kötü Tanrı, bu dünyayı insanların azap çekmesi için yaratmış ve bütün insanlar Adem ile Havva’nın ilk günahıyla lanetlemişti. İyi Tanrı, İsa bedeninde yeryüzüne inmiş ve insanlığı kurtarmaya, en azından bu kötü Tanrı ile barıştırmaya çabalamıştı.

Markio’un öğretisi şöyle der; “Eğer Tanrı yarattığı diinyada bulunan kötülüğii önceden kestiremediyse cahildir; bunu önlemek isteyip önleyemediyse acizdir; önlemek istemediyse kötüdür. “

Öte yandan diğer Gnostik akımlar, dünyada her nimetin en azıyla yetinen bu akımların aksine, herşeyden aşırı yararlanmak yoluna gitmişlerdir. Babiler, Bahailer, İsmailiye mezhebi bu akımlardandırlar. Bu mezheplerin anlayışına göre, her türlü dünya nimet ve zevkinden fazlasıyla yararlanmak gerekir, çünkü bunlar insanlar içindir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

bsr recyclinghöfe