Gladio Nedir? Gladio örgütü hakkında bilgi


Gladio (Türkçe: Kısa Kılıç), Gladio, daha çok İtalya’daki siyasi cinayetleriyle adını duyurmuş bir gizli örgüttür. Ancak bu örgütün, NATO’nun gözetiminde çalışan bir özel tim olduğu kesindir. NATO ‘nun doğrudan düşman ilan edemediği kişilere veya siyasi mekanizmalara karşı Gladio kullanılmıştır. Örgüt sadece siyasi cinayetler gerçekleştirmekle kalmamış, zaman zaman askeri darbelerin zeminlerini ve şartlarını da hazırlamış, hatta bu tür darbeleri yönlendirmiştir.

Gladio’nun başında kimler var?

Gladio NATO ile paralel kurulmuştur ve görünüşte amacı herhangi bir komünist saldın karşısında gerilla savaşını organize etmekti. Örgütün finansmanı ise , büyük ölçüde ABD tarafından sağlanmıştır. Bu arada bir yandan da medya kanalıyla anti-komünist propaganda faaliyetlerini organize edecekti. Yöneticileri NATO üyesi ülkelerde eğitim görüyordu.

Faaliyetlerini genellikle gizlice yürüten Gladio, sadece NATO üyesi ülkelerde değil; Avusturya, İsveç, Norveç gibi NATO üyesi
olmayan ülkelerde de örgütlenmiştir. Farklı ülkelerde farklı kod adlarıyla çalışma yapıyordu. Örneğin; İtalya’da Gladio, Yunanistan’da B-8 ya da Sheep Skin (Koyun Postu), Belçika’da SDRA-8, Hollanda’ da NATO Command, Almanya’da Gehlen harekatı (kurucusu General Reinhard Gehlen’e nispetle), Avusturya’da Schwert, İngiltere’ de Secret British Network kod adıyla çalışma yapıyordu. Türkiye’deki kontrgerillanın da bir Gladio uzantısı olduğu iddia edilmektedir.

Örgütün İtalya’daki adı Gladio idi. Türkiye’de kontrgerilla, Yunanistan’da B-8 ya da SheepSkin, Belçika’daSDRA-8, Hollanda’da NATO Command, Batı Almanya’da Gehlen Örgütü, Stay Behind ya da Sword, Avusturya’da Schwert,Fransa’da Rüzgar Gülü, İspanya’da Anti-Terör Kurtarma Grubu (GAL), İngiltere’de ise Secret British Network olarak bilinir.

Gladio’nun yapısı?

Gladio’nun şekillendirilmesinde rol oynayan önemli şahıslardan General Reinhard Gehlen, aynı zamanda bir Naziydi. İşin ilginç tarafı ise; bu kişinin, İsrail’in gizli servisi MOSSAD’la da bağlantısının olmasıydı. Bütün bu bağlantılar, Gizli Dünya Devleti’nin geri plandaki faaliyetleri hakkında önemli ip uçları veriyor olmalı. General Gehlen, Gladio’nun oluşturulması ve şekillendirilmesi merhalesinde önemli rol oynadı ve bu konuda Hitler’in yanında edindiği tecrübeden yararlandığı tahmin edilmektedir.

Gladio’nun siyonizmle bağlantısı hakkında Richard Deacon, ‘The Israel Secret Service’ (lsrail Gizli Servisi) adlı eserinde şu işaretleri veriyor: Almanya’daki kontrgerilla hareketi, Gehlen Organizasyonu savaş sonrası dönemde istihbarat toplamak üzere kurulan bir örgüt. Örgütün başı Reinhard Gehlen, CIA yoluyla ABD’ den destek alıyor. Bu örgüt için çalışan Alman yetkililerden biri, Nasır’ın (Mısır’ın eski cumhurbaşkanı Abdünnasır’ın) danışmanlığını yapıyor. Gereken bilgileri yetkililere aktarıyor. Organizasyonda İsrail’le bağlantıdan haberi olan çok az kişi vardı. Bağlantılar daha ileriki safhalarda Fransız istihbarat servisindeki MOSSAD ajanına haber verilerek, Paris’te yürütüldü. Fransa bir NATO üyesiydi ve bu MOSSAD ajanının da NATO ülkeleri arasında askeri istihbarat edinme yolları vardı. Aynı eserde, General Reinhard Gehlen’in MOSSAD hesabına çalıştığı da özellikle vurgulanmaktadır. Richard Deacon’a göre; Gehlen 1 950’lerde soğuk savaş konusunda Amerika’nın en önemli elemanlarından biriydi.

Gladio’nun İtalya kanadının ise; bu ülkenin en çok ismini duyuran P-2 Locasıyla yakın irtibat içinde olduğu, hukuki soruşturmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu locanın üstad-ı azamı Licio Gelli, aynı zamanda İspanya iç savaşında faşistler adına savaşmışbir isimdi. İtalya’nın mafyayla ve Gladio ile yakın irtibatı olduğu tespit edilen eski başbakanı Giulio Andreotti de bu locanın üyesiydi. Meşhur Temiz Eller Operasyor..1-l’nda sorguya çekilen Andreotti başbakanlığı, döneminde Gladio’yu savunmuştu. P-2 locasının Gladio ve mafya bağlantısı araştırıldığında bu locanın üyeleri arasında 43 parlamenter, 54 üst düzey devlet görevlisi, başta Genelkurmay Başkanı Amiral Giovanni Torrisi olmak üzere ; 8’i amiral, 30’u general 183 askeri yetkili, 1 9 hakim, avukatlar, polis komiserleri, bankerler, gazete sahipleri, yazarlar, başyazarlar, 58 profesör, siyasi parti liderleri ve haber alma servisinin 3 eski başkanı olduğu tespit edilmişti . Bu durum ülkede Gladio’ya destek veren mason locasının, ne kadar geniş bir alana yayıldığını ortaya koyuyordu.

P2-Mafya-Gladio bağlantısının gün yüzüne çıkması sebebiyle başlatılan hukuki soruşturmada birtakım ilginç gerçeklerle de karşılaşıldı. Locanın başkanı Gelli, İtalya seçimlerinde Hristiyan Demokrat Parti’nin seçimi kazanması için naylon operasyonlar düzenlemiş ve bunun için CIA’ den yardım almıştı.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir