izmir escort bayan

François Quesnay Kimdir?


Orta halli bir ailenin çocuğu olan François Quesnay, tıp öğrenimini gördükten sonra Mantes’daki Hôtel-Dieu’nün başcerrahı oldu. Cerrah ve doğum uzmanı olarak büyük ün kazandı. 1730’da yazdığı Kan Almanın Etkileri Üstüne Gözlemler adlı yapıtında, o güne kadar bu konuda ileri sürülmüş olan savları çürüttü. 1736’da Hayvansal İktisat Üstüne Fiziksel Deneme adlı kitabını yayınladı. 1737’de Cerrahlık Akademisi’nin sürekli sekreteri, 1749’da Madame de Ponpadour’un, 1752’de de kral XV. Louis ‘nin hekimi oldu.

Quesnay, Versay şatosunda kendisine ayrılan dairede Diderot, Turgot, Mirabeau markisi, Dupont de nemours, Lemercier de La Riviére gibi iktisat sorunlarıyla ilgilenen ve ilerde fizyokrat grubunu oluşturacak olan saray çevresi kişilerini bir araya getirdi.

Toplum konusunda genel bir kuram ileri süren ve biri felsefi (“doğal düzen”) öbürü iktisadi (“katışıksız ürün”) nitelikli iki temel kavrama dayanan fizyokrasinin ya da fizyokratlar okulunun kurucusu Quesnay , öğretisini, Diderot’un Ansiklopedisi’ne yazdığı iki maddeyle (“çiftçi” (1756) ve “tahıl” (1757)) ortaya koydu. 1758’de doğal iktisat yasaları görüşünü biçimlendirdiği temel yapıtı İktisadi Tablo yayınladı.

Toplumsal yapıdaki zenginliğin kaynağının yalnızca tarım olduğunu ileri süren Quesnay, serbest mübadeleye ve özellikle tahılların serbest dolaşımına önem verilmesini istemiştir.

Doğal düzeni savunan bu görüşe göre toplumsal ve ekonomik kurallar doğal bir kanun gücüyle oluşur.  Üretimdeki tek verimli olan alanın tarım olduğunu savunurlar. F. Quesnay da ‘Ekonomik tablo’ adlı eserinde tarımın üretken bir sektör olduğunu, toprağın yarattığı ‘artık’ değeri bu tablo ile gösterdikten sonra, vergilerin de tarımdan alınması gerektiğini vurgulamıştır.

Gelir dağılımı teorisi açısından net hasılaya dayanarak toplum üç sınıfa ayrılır. Bunlar;

  • Toprak sahipleri
  • Tarımda kiracılar (çiftçiler, verimli sınıf)
  • Sanayici ve tüccarlar (kısır sınıf)

Quesnay tarafından oluşturulan «ekonomik tablo» ya göre bu sınıflardaki gelir dağılımı şöyledir; Çiftçiler, topraktan sağladıkları net hasılayı toprak sahiplerine kira olarak verirler. Toprak sahipleri, toprağın işletilmesinin bedeli olan bu net hasılayı alırlar. Kısır sınıf ise hammaddeyi işlenmiş maddeye dönüştürmek için imalathane ve işçiye ihtiyaç duyar. Bu yüzden bu sınıfın elde ettiği net gelir, diğer iki sınıfa dönmek zorundadır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir