Ezoterizm nedir?


Ezoterizm nedir?

Yunanca : Esoterikos’dan: içsel, iç.
Almanca: Esoterismus.
İngilizce: Esoterism.
Fransızca: Esoterisme.
Osmanlıca: Batınılik.
Türkçe: İçrekçilik.

Ruhçulara göre:

Trans sırasında görme ya da işitme yoluyla bir medyum tarafından alınan bilgilerin sadece ehillere aktarılıp öğretilmesi.

Kişisel deneyle sağlanan içsel bilgi, herkese anlatılamayan, üçbuut dışı bir mekan ve zamandan gelen şuurlu etkilerin meydana getirdiği bilgi topluluğudur. Bu tür bilgiyi sağlayan iç tecrübeler, üç boyutlu mekan ve zamana ait, dil ile ifade edilemezler. Soyut karakterli, dinsel nitelikli, simgeseldirler. Veli ve mürşitler bu dinsel ezoterik bilgiyi telepatik olarak alırlar; bir tür vahiydir. Çağımızda ezoterizm, inisiyelerin ilhamlı bilgilerine dayalı bir felsefedir. Simgecilik temel ifade tarzıdır.

Ezoterizm’e göre:

  • Tabiat ve bilimin bütün sırlarını açıklayan basit ve evrensel bir ifşaat vardır.
  • Bu sır sadece insiyelere (gizli tutulan şeylerin açıklandığı sınırlı sayıdaki kimseler, başlayan, mürit) emanet edilebilir.
  • Sırların bilgisini en yüksek ruhani reislere ve dünyanın geçici sahiplerine ayıran bir gelenek kesinlikle mevcuttur.
  • Bu sırları ifade eden bazı işaret ve geometrik şekiller sürüp gelmiştir ve bunların sadece insiyeler bilir.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir