• Türkiye’nin Jeopolitik Ve Jeostratejik Önemi

  Türkiye bulunduğu jeopolitik konum nedeni ile dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alır. Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar, Kafkasya ve Orta doğu siyasetinde etkin olmak isteyen her...

 • Türkiye’deki sanayi kolları ve bulundukları yerler

  Ham maddenin işlenerek yeni ürünler haline getirilmesi faaliyetlerine sanayi denir. Türkiye’de bulunan sanayi kolları başlığına geçmeden önce kuruluşlarını etkileyen faktörlere değinelim… Sanayi Tesislerinin Kuruluşunu Etkileyen Faktörler 1....

 • Türkiye Selçuklu Devleti Özellikleri

  Türkiye Selçuklu devleti (1077-1308) Türkiye Selçukluları, Büyük Selçuklu ailesinden olan Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından başkent İznik olmak üzere kuruldu. Kısa sürede sınırları Suriye’den Marmara sahillerine...

 • Türkiye’nin enerji kaynakları

  Termik enerji santralleri 1- Taş kömürü: Paleozoikte oluşmuştur bir kömür türüdür. Taş kömürü, kalorisi yüksek olduğundan ülkemizde demir-çelik sanayisinden yakıt olarak kullanılır. Taş kömürünün büyük...

 • Türkiye’de Çıkarılan Bazı Madenler

  Ekonomik değer taşıyan ve yerkabuğunun derinliklerinden çıkan mineral bileşimlerine maden denmektedir. Türkiyedeki madenler aşağıdaki belirtilmiştir: Demir: Demir metal sanayisinin ham maddesidir. Demir, ülkemizin her bölgesinde...

 • Türkiye’nin Ovaları

  Akarsuların taşıdığı alüvyonları alçak yerlerde birikmesi ile oluşan düzlüklere ova denir. Türkiye çok dağlık bir ülke olmasına rağmen ovalar da oldukça geniş yer tutar. Türkiye’de...

 • Turkiyenin-platolari

  Türkiye’nin platoları

  Akarsular tarafından derin vadilere yarılmış olan geniş ve yüksek düzlüklere plato denir. Türkiye’de platolar oldukça fazladır. Bunun nedeni, Anadolu kütlesinin dördüncü zaman başlarında tektonik hareketlerle...

 • Türkiye’nin dağları ve coğrafi dağılışları

  1 – Orojenik dağlar Deniz tabanında biriken tortul malzemelerin, kıtaların birbirine doğru hareket etmesiyle kıvrılarak ya da kırılarak deniz yüzeyine çıkmasıyla oluşan dağlara orojenik dağlar...

 • Türkiye’de yer şekillerinin genel özellikleri

  Türkiye’de yer şekillerinin en önemli özelliği ortalama yükseltinin fazla olmasıdır. Türkiye’nin ortalama yükseltisi 1132 m’dir. Türkiye’de ortalama yükseltinin fazla olmasının nedeni: 3. jeolojik zamanın sonları...

bsr recyclinghöfe