• Eudoxus Kimdir?

    Platon‘nun öğrencisi olan Eudoxus M.Ö. 4. yüzyılda Knidos’da doğmuştur. Matematik ve astronomiye çok önemli katkılan olmuştur. Eudoxus ölçüme dayanan astronomi ile spekülatif kozmolojiyi birleştirerek evrenin...

  • Platon (Eflatun) kimdir?

    Platon kimdir? Platon ya da İslâm dünyasında Eflatun olarak bilinen Plato; M.Ö. 427 , M.Ö. 347 Antik klâsik Yunan filozofu, matematikçi ve Batı dünyasındaki ilk yüksek...

  • Empedokles Kimdir?

    M.Ö. 484-424 yıllan arasında Sicilya’da yaşamış olan Empedokles hem mistik hem de bilimsel görüşlere sahip bir düşünürdü. Astronominin yanı sıra tıp ve fizik konularında da...

bsr recyclinghöfe