Enflasyon Nedir?


Enflasyon

Fiyatlar genel düzeyinde ortaya çıkan sürekli artış durumuna enflasyon denir. Enflasyon ülke ekonomileri için olumsuz bir durumdur. Çünkü ortada bir arz – talep dengesizliği söz konusudur. Bu da ekonominin iyiye gitmediğini gösterir bir delildir. Enflasyonu paranın satın alma gücünün azalması olarak da tanımlayabiliriz.

Enflasyon ikiye ayrılmaktadır. Bunlar: Talep Enflasyonu ve Maliyet Enflasyonudur.

Talep enflasyonu, tüketim harcamalarında meydana gelen artıştan, bu da genellikle para arzının yükselmesinden kaynaklanmaktadır.

Maliyet Enflasyonu ise üretimde girdi olarak kullanılan mal ve hizmetlerin maliyetlerinde ortaya çıkan artışlar nedeniyle mal ve hizmet fiyatlarının devamlı artması halinde ortaya çıkar.

Enflasyonun ortaya çıkma nedeni için şöyle diyebiliriz:

Para miktarındaki artış (emisyon), mal ve hizmet miktarındaki artış (büyüme) ile dengeli olursa fiyatların genel seviyesi değişmez. Ama bunlardan biri diğerinden fazla üretilirse az üretilen kıymetli hale gelir. Kıymetli hale gelen mal ve hizmetin fiyatı artar.

Deflasyon Nedir?
Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli düşüşe denir. Bu durumda para değer kazanır. Yani yılın başında 100 liraya alınan bir mal yılın sonunda 90 liraya alınabiliyorsa bu deflasyondur. İlk bakışta olumlu bir durum gibi dursa da deflasyonun da zararları vardır.

Ülkede deflasyon olursa, üretici mal ya da hizmetinin karşılığını alamadığı gerekçesiyle üretimden vazgeçebilir. Üretimi olmayan bir ekonomi ise dışa bağımlı hale gelir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir