Empedokles Kimdir?


M.Ö. 484-424 yıllan arasında Sicilya’da yaşamış olan Empedokles hem mistik hem de bilimsel görüşlere sahip bir düşünürdü. Astronominin yanı sıra tıp ve fizik konularında da önemli çalışmaları vardır. Empedokles’e göre tüm evren, 4 temel element olan toprak, hava, ateş ve suyun değişik oranlarda birleşmesinden meydana gelmiştir.

Bu evrende aynca “sevgi” ve”nefret” diye isimlendirilen iki temel kuvvet de bulunmaktaydı. Sevgi elementlerin birleşmesini, nefret ise birbirini itmesini ve ayrılmasını sağlıyordu. Gök cisimlerinin iki kuvvetin çarpışmasından m :ydfıa geldiğini ifade etmiştir. Ayrıca bu iki kuvvetin uyuşmazlığı sonucunda gece ve gündüzün oluştuğunu belirtmiştir.

Empedokles evrenin, 4 safhada meydana geldiğine inanmıştır. İleri safhada 4 element küre şeklindeki evrenin içinde tam bir karışım halindeydi. Bundan sonraki safhada, elementler nefret kuvvetinin etkisiyle biribirinden ayrılmaya başlarlar. Elementlerin tamamıyla birbirinden ayrıldığı 3. safhayı, sevgi kuvvetinin etkisiyle elementlerin yeniden birleşmesi ve yeni bir karışımın ortaya çıktığı 4. safha takip etmiştir.

Empedokles evrenin küre şeklinde olduğunu ve evreni çevreleyen şeffaf bir kürenin bulunduğunu düşünmüştür. Bu fikir daha sonraki filozoflar tarafından benimsenmiş ve içiçe oturtulmuş bir dizi küreler şeklinde evren modellerinin oluşmasını sağlamıştır. O dönemlerde bilinen tek şeffaf madde kaya kristali olduğundan evrenin kristal bir küre olduğu ve yıldızların bu küre üzerinde yer aldığı fikri geliştirilmiştir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

bsr recyclinghöfe